Tre planarkitekter med spetskompetens – Nynäshamns kommun - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

12 Jan 2018

Är du planarkitekt med spetskompetens inom landskapsarkitektur, kulturmiljövård eller trafikplanering? Nynäshamns kommun söker nu tre kombinationstjänster som planarkitekt/landskapsarkitekt, planarkitekt/kommunantikvarie och planarkitekt/trafikplanerare.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen på Nynäshamns kommun söker tre nya medarbetare. Vi söker dig som vill ha ett stimulerande och utvecklande arbete i en mindre kommun i anslutning till en storstadsregion. Att arbeta i en mindre kommun innebär att du får ett stort inflytande i samhällsplaneringen då du ansvarar för att bevaka frågor som rör din ämneskompetens. I samhällsplaneringsprocessen ingår du i olika arbetsgrupper där du tillsammans med andra ämneskompetensansvariga utgör kärnan i arbetet med att driva samhällsplaneringen. Som ämneskompetensansvarig har du ansvaret för att bevaka de frågor som rör just ditt kompetensområde i alla skeden av samhällsplaneringsprocessen.

Du kommer dels att vara projektledare för diverse projekt kopplade till din kompetens, men du kommer även att fungera som stödfunktion mot övriga enheter och avdelningar. Med din kompetens kommer du att vara en av nyckelfunktionerna i arbetet med att ta fram övergripande riktlinjer och policys, detaljplaner, planprogram och olika utredningar. Du utgör länken mellan planering och genomförandet i den fysiska stadsmiljön och arbetar med att implementera de åtgärder som beslutats i övergripande planeringsdokument. Arbetet är självständigt med stora möjligheter att utveckla både verksamheten och dig själv i din yrkesroll.

Tjänsterna är placerade på stadsbyggnadsavdelningen som ansvarar för den fysiska planeringen i kommunen. I detta ingår planering för bland annat bostäder, arbetsplatser, miljö och trafik. Avdelningen ansvarar också för bygglovgivning och kartförsörjning.

Nynäshamns kommun som arbetsplats
Nynäshamns kommun som arbetsgivare värdesätter att du som medarbetare tar del av den aktuella samhällsbyggnadsdebatten och erbjuder möjlighet till vidareutbildning samt möjlighet att delta i aktuella seminarier och kurser på arbetstid. Som arbetsplats erbjuder vi möjlighet till distansarbete en dag i veckan samt friskvård en timma i veckan på arbetstid. Perioden juni till augusti tillämpar vi förkortad arbetstid.

Läs mer och ansök: http://www.nynashamn.se/planarkitekt

Varmt välkommen med din ansökan!