16 Mar 2017

Arbetsplatsbeskrivning
– Vill du bidra till att utveckla och forma det offentliga rummet i en snabbt växande stad? Centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek vilket utgör ett av Nordens största utvecklingsprojekt. Trafikkontoret i Göteborgs stad söker två gestaltare som kan utveckla rumsliga och funktionella värden i den helhet av stråk och platser som binder samman staden.

Trafikkontorets uppdrag är att erbjuda boende, besökare och näringsliv en stad som är attraktiv att bo, färdas, verka och vistas i. Vi planerar, bygger, förvaltar och utvecklar stadens gator och offentliga rum. Vi gör det tillsammans med övriga förvaltningar och bolag i staden för att Göteborg ska kunna fortsätta växa och utvecklas till en grön och nära storstad. Trafikkontoret har drygt 230 anställda och vi driver just nu ett omfattande arbete med att utveckla vår verksamhet.

Arbetsbeskrivning
Dina arbetsuppgifter är att utveckla gestaltningen i stadens offentliga rum, integrerad med trafikfunktioner och stadsbyggnadskvaliteter. Uppgifterna handlar både om att föreslå och bedöma gestaltningsåtgärder. Sammanvägning ska ske mellan olika funktioner och med hänsyn till stadens mål och styrdokument, bland annat målet om attraktiva stadsrum, där sociala och konstnärliga värden vägs in. Gestaltningen ska utgå från ett systemperspektiv på stadens strukturer och där helhet och samband beaktas kombinerat med ett brett användarperspektiv. Arbetet sker i nära dialog och samverkan med berörda förvaltningar. Gestaltaren kommer att verka dels som specialist i planerings- och projekteringsprocesser, dels som ansvarig för kontorets riktlinjer och styrdokument avseende fysisk gestaltning inom allmän plats.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är landskapsarkitekt, arkitekt, fysisk planerare eller har en utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig och med minst 5 – 10 års erfarenhet av kvalificerad gestaltning och stadsplanering.

Erfarenhet från projektering och från projektledning samt erfarenhet av att gestalta stadsrum och funktioner i olika skalor och med olika detaljeringsnivå är en förutsättning för tjänsten. Förmåga att analysera och avväga stadsrummens samlade kvaliteter och att kunna förstå och illustrera sambanden mellan dessa är särskilt positivt. Det är angeläget att behärska ett skissande arbetssätt. Erfarenhet från och kunskap om visualisering och BIM är meriterande. Erfarenhet från offentlig upphandling är önskvärd.

Färdigheter som efterfrågas är god samverkansförmåga, god kommunikationsförmåga liksom flexibilitet och lyhördhet samt förmåga till framdrift. Det är angeläget att kunna uttrycka sig väl i tal och skrift.

Vi vill att trafikkontoret ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.

Erfarenhet krävs.

Anställningens omfattning
Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
Heltid
Snarast efter överenskommelse.

Ansökan
Ansök senast:
2017-03-29

Referensnummer:
A641466

Välkommen att söka genom att:

Anställning
Antal annonserade arbetstillfällen:
2

Arbetstid:
Dagtid

Kontakt
Kontaktperson
Lena Dübeck Enhetschef 031 – 368 25 12

Fackliga företrädare
Asbjörn Hanssen Saco 031-368 26 72
Susanna Sandcrona Vision 031-368 23 58