Träffar mellan nysvenska och arbetsgivare = bästa integrationsinitiativ - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

KAN Connect, träffar mellan nyanlända arkitekter och potentiella arbetsgivare, har korats till ”Västsveriges affärsnyttigaste integrationsinitiativ” av den Västsvenska Handelskammaren.

– Det var våra anställda som kom med förslaget i samband med den akuta flyktingkrisen 2015. Tidigare hade vi skänkt pengar, men de ville göra något mer handgripligt och långsiktigt. Så då bjöd vi in till den första träffen och folk nappade direkt. Nu driver vi KAN Connect tillsammans med Krook & Tjäder och Sveriges Arkitekter. Att vara med på eventet tar ju bara ett par timmar för de arbetsgivare som vill delta. Det är ett effektivt sätt att komma i kontakt med många potentiella arbetstagare, säger Ida Lenngerd.

Läs hela artikeln i Göteborgsposten