Ersätt inte Kaplan med ny bostadsminister - Sveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Tobias Olsson—18 apr 2016

Mehmet Kaplan var Sveriges första bostads- och stadsutvecklingsminister, en viktig förflyttning för den minister som har hand om planeringen men egentligen inte bostadsfinansieringen.

Stadsmiljöavtalen var ett exempel på det. 

Tyvärr har ju inte knäckfrågan i bostadsbyggandet kunnat lösas, själva bostadsfinansieringsfrågan. Det är visserligen en fråga som inte Kaplan ägde, utan måste göras tillsammans med en bred majoritet och framförallt tillsammans med finansministern. 

Det viktiga nu är att fokus ligger på nya tag. De bostadspolitiska samtalen får inte stanna av och med biträdande finansminister Per Bolund som tf bostadsminister finns goda chanser att borra djupare i den viktigaste frågan, bostadsfinansieringen.

Men med Mikael Damberg som ansvarig för stadsutvecklingen kanske vi också kommer framåt i att dela upp frågorna om bostadsbyggandet – bostadsfinansieringen på finansdepartementet och kvaliteten i den byggda miljön på näringsdepartementet. Detta är något som Sveriges Arkitekter har framfört tidigare, bland annat här: Enligt min mening bör inte Löfven utse någon ny bostadsminister. Istället borde en ny stadsutvecklingsminister utses och Per Bolund fortsätta hålla i bostadsfinansieringsfrågorna. 

Tobias Olsson är Sveriges Arkitekters förbundsdirektör