Tillför mervärde i miljonprogramsmiljarderna - Sveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Tobias Olsson—26 aug 2015

En miljard per år i bidrag för att renovera miljonprogrammet. Regeringsförslaget har flera potentiella fallgropar men vi i Sveriges Arkitekter vill hellre se möjligheterna.

Ska staten dela ut pengar till fastighetsägare för renoveringar som de själva rimligen ska ha budgeterat för måste satsningen ge ett rejält mervärde. Hur staten fördelar pengarna blir alltså avgörande för om det stannar vid ett antal punktinsatser eller om miljarderna förändrar på djupet.

Livsmiljöerna, livet mellan husen, är en viktig del som inte får försvinna när vi diskuterar ventilation och avlopp som flitigast. De ska förstås vara både inkluderande och trivsamma. Perennparken i Skärholmen, som nominerades till Sienapriset 2014, är ett sådant exempel.

Perennparken, Skärholmen, Sienaprisnominerad 2014. Foto: Peter Lydén

Perennparken, Skärholmen, Sienaprisnominerad 2014. Foto: Peter Lydén

Inga ”renovräkningar”, alltså att en majoritet av boende tvingas lämna sina hem på grund av hyreshöjningar när deras hus byggs om. Ombyggnader kan göras varsamt och ska ske på de boendes villkor. Fittja People’s Palace, ett tävlingsförslag av arkitektkontoret Spridd som Botkyrkabyggen nu genomför, kan inspirera fler fastighetsägare.

Klimatanpassa miljonprogramsfastigheterna. Det finns redan gott om metodutveckling och forskning för att energieffektivisera – på ett ekonomiskt och estetiskt tilltalande sätt. Det är viktigt att miljardsatsningen premierar denna typ av innovativa åtgärder.

Vi vill alltså att staten låter en instans – Boverket, Plattformen för hållbar stadsutveckling eller SIREN (forskningsmiljö för helhetssyn på hållbar renovering) – vara samlingspunkt för redan existerande men även nya innovationer och metoder. Den ska ”kunskapsdistribuera” till berörda parter och dit ska även de fastighetsägare som fått bidrag återkoppla sina utvärderingar.

Att renovera miljonprogrammet är nödvändigt och förslaget från regeringen var väntat. När staten går in med (välbehövliga) pengar till renoveringarna är det viktigt att den också ser till att skapa så många mervärden som möjligt för framtiden.