Tekniska förvaltningen söker enhetschef/stadsträdgårdsmästare för enheten stad och land Tekniska -Växjö kommun - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

11 Apr 2018

Om tjänsten
På enheten stad och land tar vi fram program, utvecklingsplaner och idéskisser för kommunens gator, torg, parker och grönområden. Här arbetar landskapsarkitekter men också kommunekolog och tjänsteman med sjömiljöansvar. Enheten har ett nära samarbete med parkenheten som ansvarar för driften av kommunens parker samt med andra enheter inom produktionsavdelningen och trafik- och projekteringsenheten inom planeringsavdelningen. Växjö har under lång tid haft en stark tillväxt och du kommer att jobba med olika stadsutvecklingsprojekt och då samarbeta med stadsbyggnadskontoret, planeringskontoret och kultur – och fritidsförvaltningen. Som enhetschef för stad och land är du delaktig i framtagandet av centrumvision och stadsmiljöprogram och ansvarar för att driva centrumfrågor från kommunens sida. Du leder och fördelar arbetet på enheten och du har ett personalansvar, budgetansvar samt ingår i planeringsavdelningens ledningsgrupp.

Din profil
Du är landskapsarkitekt med några års erfarenhet. Vi söker dig som på ett positivt och engagerat sätt vill leda en enhet med stort utvecklingsfokus och med ett uppdrag som är i ständig förändring. För att blir framgångsrik i denna roll behöver du ha en erfarenhet av att organisera och leda en diverserad arbetsgrupp med flera olika uppdrag. Du har erfarenhet av strategisk samhällsutveckling, programskrivning, gestaltning, projektering och förvaltning av offentliga platser. Vi ser gärna att du har en erfarenhet av att kunna illustrera och projektera digitalt. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är duktig på att kommunicera och har god service- och samarbetsförmåga för att kunna sammanväga olika intresseområden.
Tjänsten kräver körkort B

Växjö kommun är Europas grönaste stad, vilket innebär att det hållbara samhället är en självklarhet för oss. Det vi på tekniska förvaltningen arbetar med har betydelse för alla medborgare i Växjö kommun. Vårt ansvarsområde omfattar utveckling, planering och produktion samt underhåll och skötsel av naturområden, parker, gator, trafik, avfallshantering och VA-ledningssystem.
Tjänsten som enhetschef/stadsträdgårdsmästare är placerad på enheten stad & land som är en av tre enheter inom planeringsavdelningen.

Enheten stad och land har det övergripande ansvaret för utvecklingen av kommunens stadsmiljöer, torg och platser och även för stadens parker, sjöar, grönområden och naturreservat. Enheten deltar i kommunens planarbete för att utveckla och värna stadens offentliga rum och arbetar med att ta fram strategiska styrdokument som ex. stadsmiljöprogram, grönstrukturplan och utvecklingsplaner för olika platser och områden. På enheten ligger ansvaret för att utveckla och kvalitetssäkra kommunens gröna miljöer och att i samarbete med parkenheten på produktionsavdelningen lägga fast kvalitetsnivåer för de gröna ytorna i kommunens skötselplaner. Här ligger också ansvaret för förvaltningens investeringsmedel avseende kommunens stadsmiljöer, sjömiljöer, naturområden och parker.

Anställningen

Omfattning
Heltid

Anställningsform
Tillsvidareanställning

Tillträde
Tillträde enligt överenskommelse.

Antal tjänster
1

Ansökningsinformation

Sista ansökningsdatum
2018-05-06

Referensnummer
TF 8/18

Ansök här

Kontakt
Malin Engström
Avdelningschef för planeringsavdelning
0470-412 40

Fackliga företrädare för ledarna nås via Växjö kommuns kundcenter. 0470-410 00

Övrig information
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av t ex ålder, kön och etnicitet.