Tävlingsgruppen - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Stockholm Arkitektförenings tävlingsgrupp har till uppgift att representera Stockholm i Sveriges Arkitekters tävlingsnämnd och att rekommendera möjliga ledamöter för nämnden.  En medlem ur tävlingsgruppen har adjungerats in i styrelsen. Vi som är engagerade i Tävlingsgruppen 2015 är Fredric Benesch, Lova Lagercantz, Alf Orvesten, Fritz Halvorsen och Anna Fridolin .