Här är de fyra förslagen till Hedda Andersson-gymnasiet - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter