Här är de fyra förslagen till Hedda Andersson-gymnasiet - Sveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter