Läs tävlingsprogrammet om Östersunds nya kommunhus - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

De fyra teamen som är med i tävlingen om Östersunds nya kommunhus är utvalda. Nedan kan du ladda ned tävlingsprogrammet.

Förslagen kommer att bedömas utifrån följande kriterier, utan inbördes ordning, samt utifrån de krav och önskemål som ställts i programmet och dess bilagor: gestaltning, funktion, utvecklingsbarhet, genomförbarhet och förvaltning samt hållbarhet.

Ladda ned tävlingsprogrammet

Mer information och kontaktpersoner hittar du på tendsign.com