Stockholmsporten

Stockholms stad och Trafikverket arrangerade mellan september och december 2010 en inbjuden tävling om gestaltningen av landskapet kring trafikplatsen Stockholmsporten.

Stockholmssfären av BIG och Grontmij vann tävlingen.

Tävlingsuppgiften var att behandla ett möte mellan en trafikplats i stor skala och ett storskaligt landskap med en helhetsgestaltning utöver det vanliga. E4 Förbifart Stockholm planeras och kommer att sammanbinda regionens norra och södra delar. Drygt 17 kilometer av Förbifart Stockholms 21 kilometer planeras gå i tunnel. Strax före Hjulsta går vägen upp i en landbro och vid Hjulstakorset planeras Trafikplats Hjulsta i tre våningsplan där Förbifart Stockholm och E 18 möts.

Tävlingslag

Sthlm Rocks av Snøhetta
Landmärke av Kristine Jensens Tegnestue, Tyréns och Steen Høyer
Ouvertyr av Erik Giudice Architects och Charlotte von Poehl
Stockholmssfären av BIG och Grontmij

Tävlingsjury

Per Kallstenius, arkitekt SAR/MSA, tidigare stadsarkitekt, Stadsbyggnadskontoret, juryns ordförande
Karolina Keyzer, arkitekt SAR/MSA, stadsarkitekt, Stadsbyggnadskontoret
Lars Svensson, projektledare, Exploateringskontoret
Mårten Castenfors, chef för Stockholm konst och Liljevalchs konsthall
Mats Broman, arkitekt SAR/MSA, Trafikverket
Ernst Billgren, konstnär
Bengt Schibbye, landskapsarkitekt LAR/ MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter

Tävlingsansvarig från Sveriges Arkitekter och juryns sekreterare var Katarina Nilsson.

Mer information

Tävlingsprogram
Juryutlåtande