Nya utemöbler till Skogskyrkogården i Stockholm - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Förinformation om vårens kommande inbjudan till gestaltningsprocess för komplettering av utvändiga sittmöbler.

UNESCOs Världsarv Skogskyrkogården i Stockholm behöver kompletteras med ny utvändig möblering. Begravningsplatsen utformades till en världsunik arkitektonisk helhet av arkitekterna Gunnar Asplund och Sigurd Lewerentz under åren 1916–40. Nu förbereder Stockholms stad genom Kyrkogårdsförvaltningen en öppen internationell inbjudan riktad till formgivare, arkitekter och konstnärer, att i samverkan med möbelproducenter formge och producera utvändiga sittbänkar i varsam samklang med ursprungsverket. Den välbevarade kyrkogården är ensam i sitt slag och karakteriseras av ett sällsynt och in i minsta detalj genomfört samspel mellan landskap, kapell och krematorier. Uppgiften ställer extra höga krav på verkshöjd, platsanknytning, estetik och funktion.

Immateriella värden är svåra att utvärdera vid traditionella upphandlingsformer. Därför planerar Stockholms stad att genom Kyrkogårdsförvaltningen i samverkan med ArkDes och Sveriges Arkitekter bjuda in till en ny upphandlingsform som uppfyller lagkrav om offentlig upphandling och samtidigt medger innovativ produktutveckling, ett så kallat innovationspartnerskap. Inbjudan gäller deltagande i innovationspartnerskapet för minst fyra team.

Målsättningen är att kunna välkomna besökare till Skogskyrkogården med nya bänkar anpassade till platsen, med krav på skönhet, tillgänglighet och framtida förvaltning.

Klicka här för mer information om tidplan, process och FAQ