Landmärke norra Europa

Östersund genomförde mellan januari och mars 2003 en inbjuden tävling om ett landmärke och visdomscenter.

Biesse-baenie av Wingårdh arkitektkontor utsågs till vinnande förslag.

Tävlingen ingick som ett led i en av det samlade näringslivet i Jämtland, Östersunds kommun, länsstyrelsen och EU:s strukturfonder bedriven utredning om förutsättningarna att på Östberget på Frösön skapa en anläggning, en attraktion utifrån konceptet ”Breath of Life” som sätter Jämtland på världskartan. Målet är enligt tävlingsprogrammet ”att skapa något av ett visdomscenter, en mötesplats som andas god miljö, sunt förnuft. En plats för återhämtning, en plats för lärande, en plats för njutning och avstressning.”

Övriga tävlingsförslag och deltagare

8 Seasons av Live Communication och Zaha Hadid Architects.
Hugin & Munin av Lund och Valentin arkitekter.
Footprint av Tegnestuen Vandkunsten.
Spår av Stein Halvorsen AS sivilarkitekter
Peak of Insight av Rolf bergsten och Sweco FFNS arkitekter i Östersund.

Tävlingsjury

Lars Wallrup marknadsdir. Sveriges Turistråd, juryns ordförande
Farshid Moussavi arkitekt o professor, FOA, London, utsedd av Sveriges Arkitekter
Nils Mjaaland arkitekt o professor, Blå arkitektur landskap, Sthlm, utsedd av Sveriges Arkitekter
Steen Høyer landskapsarkitekt o professor, Kunstakademiet, Köpenhamn (ersätter Rainer Stange), utsedd av Sveriges Arkitekter
Sören Westin ordf. för Landmärke Norra Europa
Bert Sjödin Östersund, repr. för Investera i Jämtland
Gunnar Johansson Östersund, repr. för Investera i Jämtland
AnnaLena Rudolfsson Storsjöhyttan glasdesign, Östersund
Ellen Arnesson samordnare, Östersunds kommun
Martin Jacobsson biolog, Östersunds kommun
Mats Svensson Holiday Club Sweden, Åre

Juryns sekreterare var Thomas Nordberg från Sveriges Arkitekter och tävlingsfunktionär var Ante Åkerström från SWECO Projektledning, Östersund.

Mer information

Juryutlåtande