Kunskapens hus i Östersund

Landsarkivet i Östersund, Föreningsarkivet i Jämtlands län och Jämtlands läns museum genomförde en inbjuden arkitekttävling mellan oktober 2004 och januari 2005 och om Kunskapens hus i Östersund.

Conexio av GF konsult utsågs till vinnare.

Kunskapens hus ska genom en ny byggnad skapa ett lokal- och verksamhetsmässigt samarbete mellan Landsarkivet, Föreningsarkivet och Länsmuseet samt skapa ett bättre arkiv. Huset ska ligga mellan Landsarkivet och Nya museet med länkar till de äldre byggnaderna. Huset ska ha en självständig modern utformning med en arkitektur som förmår möta och hävda sig mot museet och arkivet.

Övriga förslag och deltagare

Rödluvan av Nyréns arkitektkontor.
Visdômen av Arkitekt Rolf Bergsten.

Tävlingsjury

Thomas Andersson, Föreningsarkivet
Clas Boström, GE Commercial Finance
Henrik Olofsson, arkitekt, Konstföreningen
Siv Reuterswärd, stadsarkitekt SAR/MSA /Cajsa Lindström, arkitekt SAR/MSA, Östersunds kommun
Lilian Semb, Konstföreningen
Eva Sjögren Zipsane, Landsarkivet
Henrik Sjögren Zipsane, Länsmuseet
Tina Wik, adj. prof, arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter

Thomas Nordberg, arkitekt SAR/MSA, Sveriges Arkitekters tävlingsservice, har varit juryns sekreterare och Eva-Marie Sahlin, Landsarkivet, har varit tävlingsfunktionär.

Mer information

Juryutlåtande