Konsttävling: Konstnärlig gestaltning Vårberg - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Från vänster: Jonas Dahlberg – The Mirror, Tilda Lovell – Flora och fauna, OSGEMEOS.
Foto: Mats Liliequist (1+2) och Mattias Ek (3). Copyright: Stockholm konst

Stockholm stad avsätter 16 miljoner kronor för ett offentligt konstverk i Vårberg av högsta internationella kvalitet. En tävling för svenska och internationella konstnärer är utlyst. Tävlingen är Stockholm stads enskilt största satsning på en offentlig konstnärlig gestaltning.

Stockholm växer och kommer att nå en miljon invånare till år 2020. För att alla ska få plats ska 40 000 nya bostäder byggas fram tills dess. Som ett led i detta har staden beslutat att genomföra det stora stadsbyggnadsprojektet Fokus Skärholmen i södra Stockholm. Målet är att över 4000 bostäder ska byggas i stadsdelarna Vårberg, Skärholmen, Sätra och Bredäng. En målsättning är att Fokus Skärholmen ska vara ett profilprojekt för socialt hållbar stadsutveckling. Staden har gett Stockholm konst uppdraget att leda konstprojektet genom att arrangera en projekttävling och genomföra den konstnärliga gestaltningen.

Ladda ned tävlingsprogrammet här

Viktiga datum för tävlingen:
2 mars: Tävlingen startar
31 maj 2018: Sista dag för inlämning av tävlingsbidrag
Augusti 2018: Juryns beslut

Ladda ned tävlingsinbjudan
Download the invitation here

Stockholm konst är en del av Kulturförvaltningen i Stockholm stad. Verksamheten producerar platsspecifik offentlig konst till ny- och ombyggnationer av stadens förvaltningar och kommunala bolag samt i samband med stora stadsutvecklingsprojekt.