Sveriges Arkitekters pris för bästa landskapsarkitektur/Sienapriset - Sveriges Arkitekter

Foto: Nils-Olof Sjöden

Sienapriset delades ut 1987–2018 för att främja god utemiljö och tilldelas ett objekt och dess arkitekt. Priset är en hedersutmärkelse i form av diplom samt reliefplakett som sitter på det belönade objektet. Juryn för Sienapriset utsågs av Sveriges Arkitekters Akademi för landskapsarkitektur och officiell sponsor för priset har varit Starka Betongindustrier.

Från och med 2019 ersätts Sienapriset av Sveriges Arkitekters pris för bästa landskapsarkitektur. Det går till ett projekt av hög kvalitet som uppskattas av allmänheten och har aktualitet. Förslagslådan är öppen – föreslå din favorit!

Jurymedlemmar 2019 är:

Monika Gora, landskapsakritekt LAR/MSA
Catharina Nolin, Professor konstvetenskap
Markus Magnusson, landskapsarkitekt LAR/MSA
Martin Hadmyr, landskapsarkitekt
Sekreterare: Åsa BexeliusTidigare Sienapristagare


Vinnare Sienapriset 2017

Stenpiren Juryns motivering: I Göteborgs fortsatta arbete att göra älven tillgänglig för alla och utveckla stadens rum har det nya resecentrumet vid Stenpiren fått sin tydliga karaktär. Platsens gestaltning möter…

Vinnare av Sienapriset 2016

Tullhusstranden, Simrishamn. Landskapsarkitekt: Sydväst arkitektur och landskap.

Sienapriset 2015

Hörsalsparken i Norrköping. Landskapsarkitekt: Joakim Malmquist, AQ Arkitekter.