Sveriges Arkitekter söker studentsamordnare - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Du är vår studentorganisations stöd och sammanhållande kraft. För att trivas i denna roll är det viktigt att du är bekväm i en ledarroll, att du är utåtriktad och har ett strukturerat arbetssätt. Du är nyfiken och vill lära dig mer om arkitektyrkets förutsättningar och utveckling. Du gillar att knyta kontakter, inom och utom professionen.

Arbetet som studentsamordnare innebär att du träffar engagerade arkitektstudenter i deras arbete handlar om arkitektutbildningarnas kvalitet, studenternas villkor och Sveriges Arkitekters sakfrågor. Du är ansvarig för rekrytering av studentmedlemmar och hjälper till att vässa vårt medlemserbjudande. Rollen innebär att vara projektledare för event och mässor som riktar sig till arkitektstudenter och blivande arkitektstudenter. Du fungerar även som rådgivare till studenter. I arbetet ingår att ha koll på vad som händer på de olika utbildningarna, inom studentorganisationen lokalt och nationellt och att administrera verksamheten.

Din arbetsplats är Sveriges Arkitekters kansli i Stockholm. Där är vi ett 30-tal medarbetare som, inom olika områden, arbetar med Sveriges Arkitekters verksamhet.

Sveriges Arkitekter är alla arkitekters fack- och branschförbund. Idag har vi 13 000 medlemmar, där närmare 3 000 är studentmedlemmar, och växer hela tiden. Vi organiserar arkitekter, landskapsarkitekter, inredningsarkitekter och planeringsarkitekter. Vi ger stöd till våra medlemmar i deras yrkesliv samt bedriver bransch- och opinionsarbete. Sveriges Arkitekter ska vara arkitekternas självklara organisation och göra stor skillnad i samhället för arkitekterna och arkitekturen.

Det är en dynamisk arbetsplats som präglas av en öppen och vänlig stämning. Vår värdegrund innebär att vi ska vara öppna, kreativa, respekterande och göra ett meningsfyllt arbete. Just nu är majoriteten kvinnor på vår arbetsplats, därför uppmuntrar vi gärna män att söka tjänsten. Vi sätter ett högt värde på dina personliga egenskaper vid urvalet till tjänsten.

Skicka din ansökan senast den 31 januari 2018 till Ulrik Östling, ulrik.ostling@arkitekt.se. Har du frågor är du också välkommen att kontakta vår nuvarande studentsamordnare Nina Maanmies, nina.maanmies@arkitekt.se. Facklig representant är Tove Dumon Wallsten, tove.wallsten@arkitekt.se

Sveriges Arkitekter
Besöksadress: Storgatan 41, Stockholm
www.arkitekt.se
Tel 08 50 55 77 00