Sveriges Arkitekter Övre Norrlands Arkitekturpris - Sveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Priset kan delas ut till byggnad, inredning, landskap och/eller planeringsdokument som färdigställts de senaste åren i Västerbottens eller Norrbottens län. Av de förslag som föreslås av medlemmarna eller någon annan, tar en jury fram minst fyra förslag att nomineras till slutligt urval och presenteras på vår hemsida, på affischer, foldrar och i utställningsform.


Vinnare 2016


Övre Norrlands arkitekturpris 2016 tilldelas toppstugan i Hemavan, en limträkonstruktion som är både stramt elegant och robust inbjudande. Arkitekt är Hans Murman, Murman arkitekter. Priset kan delas ut till byggnad, inredning, landskap och/eller planeringsdokument som färdigställts de senaste åren i Västerbottens eller Norrbottens län.


Tidigare års pristagare


Sveriges Arkitekter Övre Norrland har tilldelat Saras tankegång i Umeå 2014 års arkitekturpris för en föredömligt utformad gång- och cykelpassage. Ansvarig arkitekt SAR/MSA Lennart Sjögren och landskapsarkitekt LAR/MSA Mattias Nordström. Konstverk genom FA+ gm Gustavo Aguerre och Ingrid Falk. Beställare Umeå kommun och Trafikverket.

Vinnare blev arkitekt Jette Andersen, Arkitekthuset Monarken / a och d arkitektkontor och landskapsarkitekt Gudrun Åström, WSP Luleå med Bostadsområdet Kallkällan, Luleå.

En enhällig jury har valt att ge priset till den nya kontorsbyggnaden för Skellefteå kraft. Arkitekt: General Architecture genom Josef Eder.

Vinnare av 2008 års arkitekturpris är Umeå kommuns byggnadsordningar. Priset går till Samhällsbyggnadskontoret för deras initiativ till ett inspirerande diskussionsunderlag när det handlar om den framtida utvecklingen av våra städer.

Till vinnare av Övre Norrlands Arkitekturpris 2006 utsågs om- och tillbyggnaden av Sverige-finska folkhögskolan i Haparanda. Arkitekt: Arkitekt SAR/MSA Mats Jakobsson MAF-arkitektkontor AB.

Arkitekturpriset tilldelades Umedalen SPA & Park för dess höga kvaliteter. Bland annat prisades det fina samspelet mellan ute och inne och en stimulerande högklassig park med såväl historiska referenser som nyskapande idéer.

Informationsbyggnaden i Kattilakoski av Mats Winsa Arkitektkontor genom arkitekt SAR/MSA Mats Winsa.