Sveriges Arkitekter försvarar Arkdes – när det behövs - Sveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Tobias Olsson—23 okt 2015

Ja, Bo Madestrand, vi plockar fram högafflarna när det gäller att försvara arkitekturen och Arkdes uppdrag! Men behövs det i detta läge?

Hittills har diskussionen kring utredningen Gestaltad Livsmiljö handlat mindre om utredningens största budskap – att föra in ett nytt övergripande perspektiv i politiken där människans livsmiljö står i centrum – och mer om förslaget att omstöpa Arkdes till en ny myndighet för gestaltad livsmiljö, där uppdraget att samla och ställa ut arkitektur övergår till något annat museum.

Innan debatten fortsätter och vi som i grunden värnar om arkitektur, form och design gräver skyttegravar på olika sidor behöver vi klargöra en del saker:

  • Utredningen föreslår inte att uppdraget att samla och ställa ut arkitektur tas bort. Den byter myndighet – från Arkdes till Moderna eller Nationalmuseum.
  • Arkdes, som redan i dag är en myndighet och ingen fri oberoende kulturinstitution, föreslås göras om till en myndighet för gestaltad livsmiljö.

Hur förslagen omsätts i verkliga direktiv och budgetar finns det förstås all anledning att bevaka – och lita på att vi kommer att göra det. Vi inleder i dagarna ett brett remissarbete inom vår organisation som kommer att landa i konkreta krav. Men vi ser idag ingen överhängande oro för att uppdraget och dess samlingar kommer att raderas ut eller vanvårdas.

Jag vill också poängtera att Arkdes, som stiftades av Sveriges Arkitekter, dåvarande SAR, för drygt 50 år sedan och vars grund är SAR:s arkiv av ritningar och modeller, är en hjärtefråga för organisationen. Liksom för de många medlemmar och andra arkitekturintresserade som jag har daglig kontakt med.

Begreppet gestaltad livsmiljö må vara luddigt men nu hänger det på oss i sektorn att ladda det med ett konkret och angeläget innehåll. Och hur svårt arbetsnamnet Myndigheten för Gestaltad Livsmiljö än är så finns det ett stort behov av en expertmyndighet på området.

I princip alla våra livsmiljöer är gestaltade av en mänsklig hand. Sveriges Arkitekter ser ett stort behov av en myndighet vars expertområde omfattar mer än arkitektur som konstart och har ett tydligt fokus på arkitektur som ett verktyg för att åstadkomma en attraktiv och hållbar livsmiljö. De allra flesta beslut som påverkar arkitekturen fattas inte inom kulturpolitiken utan i stället inom politikområden och i sammanhang som inte identifierar arkitektur som en prioriterad fråga, utan i värsta fall som ett hinder.

En bred parlamentarisk förankring är därför nödvändig och vi är glada över att utredningen ska resultera i en proposition.

Tobias Olsson, förbundsdirektör i Sveriges Arkitekter

Inlägget är en replik på Bo Madestrands artikel ”Fram med högafflarna och försvara Arkdes” i Dagens Nyheter den 22 oktober.

Skriv kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *