Styrelsen för Sveriges Arkitekter Övre Norrland - Sveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Vi som sitter i styrelsen är invalda under årsmötet 2017 och har en mandatperiod på två år. Har ni några funderingar, synpunkter eller frågor får ni gärna höra av er till oss!

Ordförande:
Sari Lindvall-Östling
Landskapsarkitekt LAR/MSA
Tel. 073-54 32 935
E-post: sari.lindvall@umea.se

Harriet Wistemar