Styrelsen i Stockholms Arkitektförening 2018 - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

 

Anna Rex, ordförande, ARX Arkitekter, (A) Arkitekt SAR/MSA
Anna är arkitekt med hjärtat i samhällsbyggandet. Sedan 2018 driver hon eget kontor efter 15 års erfarenhet av både privata och offentliga anställningar inom stadsutveckling och byggnadsprojektering. Anna vill att arkitekturen ska bli mer omsorgsfull och närmare människan igen.

Anna Forsberg, sekreterare, Sveriges Arkitekter (LA), Landskapsarkitekt LAR/MSA
Anna är landskapsarkitekt och stadsplanerare och har varit yrkesverksam i snart tjugo år.
Hon arbetar för närvarande på Sveriges Arkitekter som processledare av arkitekttävlingar.
I Stockholm Arkitektförening vill hon framförallt bidra till intressanta diskussioner om vilken stad vi bygger och för vem.

Emilia Hallin, kassör, Sweco Arkitekter (A), Arkitekt SAR/MSA Emilia blev fängslad av arkitekturens förmåga att materialisera idéer i miljöer med kulturell betydelse. Nu vill jag utveckla människors välmående genom den byggda miljön.

Emilia Hallin, kassör, Sweco Arkitekter (A), Arkitekt SAR/MSA
Emilia blev fängslad av arkitekturens förmåga att materialisera idéer i miljöer med kulturell betydelse. Nu vill jag utveckla människors välmående genom den byggda miljön.

Jakob Wiklander, redaktör, Spridd, (A) Arkitekt SAR/MSA
Jakob är verksam arkitekt sedan 2014. Genom hans breda utbildning på AA i London, Konstakademin i Köpenhamn, Mejan samt KTH så har han stor erfarenhet av arkitektur- och konstvärlden i ett internationellt perspektiv. I sitt arbete på Spridd är Jakob engagerad i att förena sociala frågor med processer för att skapa arkitektur, såsom i projekt med moské i Rinkeby och St Paulskyrkan för Stadsmissionen.I

Ingegärd Gyllenswärd, redaktör, Ahlsénarkitekterna (A) Arkitekt SAR/MSA.
Ingegärd är utbildad vid KTH Arkitekturskola och vid KKH Mejan Arc i restaureringskonst och är nu delägare och VD i Ahlsénarkitekterna. Kontoret har medvetet valt att arbeta utifrån synsättet att det vi redan byggt är en stor och betydelsefull resurs som kontinuerligt är i behov av vård, underhåll, förnyelseinsatser för att möta aktuella behov och för att inte minska i värde, vare sig ur ekonomisk, teknisk eller kulturhistorisk synvinkel. Ingegärd har flera års erfarenhet av grupp- och ledarskap vilket också gör att kontoret arbetar med de organisationsförändringar som kontorsombyggnader kan medföra. Ingegärd vill bidra med intressanta restaureringsexempel till Stockholms arkitektförenings verksamhet samt även lyfta fram tvärvetenskapliga och konstnärliga samarbeten.

Erik Stenberg, ledamot, KTH Arkitekturskola (A), Arkitekt SAR/MSA
Erik är lektor i arkitektur på KTH Arkitekturskolan. Han gillar att förmedla kunskap genom föreläsningar och projekt men även att forska om miljonprogrammets elementbyggnadssystem i betong.

Gabriella Gustafson, ledamot, TAF Studio, (IA), Inredningsarkitekt och formgivare.
Gabriella driver sedan 15 år TAF Studio. Jobbar främst med utställningsarkitektur, inredningsarkitektur och produktformgivning. Aktuell med Svenska Institutet i Paris och restauranginredning för nya Nationalmuseum.

Karin Westermark, ledamot, Karin Westermark Studio, (LA) Landskapsarkitekt LAR/MSA.
Karin har varit yrkesverksam sedan 2008 som landskapsarkitekt och konstnär. Sedan 2014 driver hon Karin Westermark Studio som verkar i gränslandet mellan konst och arkitektur. Hon är också anställd som projekterande landskapsarkitekt hos Wi landskap samt har uppdrag som skribent och redaktör, nu senaste redaktör för publikationen Landskapsarkitektur NU! Gränsöverskridande samverkansprojekt är ett av flera ämnen som hon genom föreläsningar och event inom Stockholms arkitektföreningen vill fokusera på.

Jesús Azpeitia, ledamot, Tengbom, (A) Arkitekt SAR/MSA
Jesús är verksam som arkitekt sedan 2001. Just nu jobbar han som kreativ ledare på Tengbom och lärare på KTH. Genom hans utbildning och tidigare erfarenheter är han mycket väl orienterad i hållbar utveckling och gestaltning, ledarskapsfrågor samt i de kreativa processer som leder till den innovativa inom arkitekturen.
Jesús följer gärna upp frågor om jämställdhet och mångfald inom styrelsen och arrangerar föreläsningar/event med focus på den estetiska och sociala.
Övriga styrelseuppdrag: Dramaten och Sveriges Arkitekter

Christin Svensson, ledamot, Christin Svensson Arkitektur (A), Arkitekts SAR/MSA
Christin har efter sin arkitektexamen 2004 mestadels arbetat med konceptutveckling och genomförande av medelstora och stora byggnadsprojekt internationellt. Sedan några år tillbaka är hon baserad i Stockholm och driver här en egen arkitekturverksamhet samt arbetar som lärare på KTH Arkitekturskolan.

Mariano Tellechea, ledamot, Esencial, (A) Arkitekt SAR, MSA
Söker ständigt efter rum som berör. I staden, naturen och konsten.
Han driver sedan 2016 kontoret Esencial med bas i Stockholm.
Mariano är utbildad i Buenos Aires, Porto och på Chalmers och har utöver Sverige även arbetat en tid i Madrid.

Marcia Harvey Isaksson, ledamot, sqCircle AB, (IA) Inredningsarkitekt MSA
Marcia driver sedan 2012 designstudion sqCircle och arbetar med inredningsarkitektur och utställningsformgivning. Hon har 10 års erfarenhet av att skapa miljöer i offentliga rum såsom museer, teatrar, hotell och caféer samt med att utveckla och planera arbetsplatser. Marcia driver också galleriet Fiberspace med plats för experimentell textilkonst.

Matilda Stannow, ledamot, Projektledare. Strategi och utveckling, SBK, Stockholms stad (A), Arkitekt SAR/MSA
Matilda har under dryga 25 år, arbetat som redaktör och arkitekturskribent för tidskriften RUM och tidskriften Arkitektur och Arkitektur förlag.

Anna Johansson, adjung. ledamot, Karavan Landskapsarkitekter (LA), Landskapsarkitekt LAR/MSA Anna är projekterande och gestaltande landskapsarkitekt som värnar om formgivning och hög kvalitet i detaljerna. Anna är yrkesverksam sedan 2012 och jobbar på Karavan landskapsarkitekter.
Med sitt engagemang inom Stockholms arkitektförening vill hon föra fram samtida landskapsarkitektur i både större och mindre skala.

Rebecka Tarschys, adjungerande ständig ledamot.
Rebecka var journalist på Dagens Nyheter och skrev om arkitektur och design. Är sedan 2010 adjungerad i Stockholms Arkitektförenings styrelse och samarbetar nu med sin femte SA-ordförande. Rebecka tycker att det är roligt att få användning för sina kunskaper bakåt och att träffa alla yngre styrelsemedlemmar. Som adjungerad har hon inte bytts ut efter fyra år – och fortsätter gärna ett tag till.