Styrelsen i Stockholms Arkitektförening 2017 - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter


Anna Forsberg


Anna Rex, Arkitekt SAR/MSA
Arkitema architects
ordförande

Anna har varit yrkesverksam sedan 2004 och blandat projekt i egen regi med byggnadsprojektering och stadsbyggnad i både kommunal och privat tjänst. Hon driver i dag avdelningen för urban design på Arkitema architects. Anna har ett stort engagemang i Stockholms stadsbyggande och brinner för vardagens arkitektur och den lokala förankringen. Förutom ordförandeskapet i Stockholms Arkitektförening är Anna återkommande gästkritiker på KTH Arkitekturskolan och håller regelbundet föreläsningar bl.a. för Sveriges arkitekter. Målet med både kontorsverksamheten och övriga engagemang är att skapa forum för innovation, inspiration och att stärka arkitektkårens känsla av samhörighet.


Björn Ekelund


Christin Svensson


Emilia Hallin


Gabriella Gustafson


Ingegärd Gyllenswärd, Arkitekt SAR/MSA.
Ahlsénarkitekterna
ledamot

Ingegärd är utbildad vid KTH Arkitekturskola och vid KKH Mejan Arc i restaureringskonst. Ingegärd är delägare och VD i Ahlsénarkitekterna sedan 2015. Ahlsénarkitekterna är ett kontor där tonvikten i verksamheten sedan många år tillbaka ligger på arbeten i den befintliga miljön. Kontoret har medvetet valt att utveckla denna profil utifrån synsättet att det vi redan byggt är en stor och betydelsefull resurs, som kontinuerligt är i behov av vård, underhåll, förnyelseinsatser och ibland tillbyggnader för att möta aktuella behov och för att inte minska i värde, vare sig ur ekonomisk, teknisk eller kulturhistorisk synpunkt. Ingegärd har flera års erfarenhet av grupp- och ledarskap vilket också gör att kontoret arbetar medvetet med de organisationsförändringar som kontorsombyggnader ofta medför. Ingegärd vill bidra till Stockholms arkitektförenings verksamhet med intressanta restaureringsexempel att lyfta fram men även med tvärvetenskapliga och konstnärliga samarbeten.


Jesús Azpeitia, sekreterare
Arkitekt SAR/MSA.
Tengbom

Jesús har varit verksam som arkitekt sedan 2001 och har arbetat med bl a offentliga byggnader och miljöer, bostäder samt utställningar. Genom sin utbildning och tidigare erfarenheter är han mycket väl orienterad i hållbar utveckling och gestaltning samt i ledarskapsfrågor. Jesús föreläser och undervisar kontinuerligt både i Sverige och internationellt. 2012 blev han utsedd till ”årets lärare” på Arkitekturskolan KTH. Han är också styrelseledamot i Sveriges Arkitekter. Jesús valdes in som ledamot i Stockholms arkitektförenings styrelse 2016 och lägger fokus på att följa upp frågor kring jämställdhet och mångfald inom styrelsen samt att arrangera föreläsningar/event med fokus på den estetiska och sociala dimensionen av arkitekturen. Sedan 2018 är han anställd som kreativ ledare på Tengbom arkitekter.


Karin Westermark


Martin Hedenström Ljung


Patrick Verhoeven,
ledamot, Mandaworks,
Stadsplanerare/Landskapsarkitekt,
SAR, MSA är stadsplanerare, arkitekt och delägare i Mandaworks.

Sedan 1995 har Patrick erfarenhet av landskapsarkitektur och stadsplaneuppdrag i olika skalor och komplexitet i såväl Sverige som utomlands. Boende i Sverige sedan 2005 står Patrick stadigt i svensk jord samtidigt som han har en stark kontakt med Nederländerna och deras kännetecknande progressiva och visionsinriktade attityd till god arkitektur. Patrick är också lärare vid KTH i masterprogrammet Sustainable Urban Design and Planning. Han vill verka för att ge uppmärksamhet i Stockholm för den internationella vågen av stadsplanerande landskapsarkitekturen.


Rebecka Tarschys


Ylva Frid, arkitekt SAR/MSA
Bach arkitekter
Ledamot

Ylva Frid har varit verksam som arkitekt sedan 2013, och har blandat uppdrag med byggnader med egen verksamhet som frilansskribent. Hon har även varit redaktör för tidskriften Arkitektur. Sedan 2016 är hon en del av Bach arkitekter, där uppdragen spänner från ombyggnader, restaureringar och nybyggnader till inredning och produktutveckling. Under sin tid i styrelsen har Ylva varit arrangör för en rad arrangemang, både med internationella gäster och utifrån aktuella teman. En ambition har varit att genom evenemangen skapa en bra plattform för Stockholms arkitekter att mötas, och har varit med och etablerat Konstakademien som en tydligare hemmaarena för föreläsningar och mingel.