Utbildningen

Inredningsarkitektur läser du på Konstfack i Stockholm. Utbildningen omfattar totalt 300 högskolepoäng, uppdelat i en treårig kandidatutbildning och en tvåårig masterutbildning. Praktik kan väljas som en valbar kurs.

Till inredningsarkitektutbildningen antas man efter antagningsprov. Sammanlagt antas cirka 15 studenter varje år. De formella kraven är att du har fyllt 18 år senast under det kalenderår då studierna påbörjas och att du har genomgått gymnasieskola eller motsvarande. Men konkurrensen om platserna brukar vara stenhård. De flesta har ett par års förberedande konstnärliga studier (på till exempel folkhögskola) bakom sig när de söker, men det är inget krav. Inredningsarkitektutbildningen har egna verkstäder där studenterna kan bygga prototyper på de möbler eller inredningar de har ritat. Utbildningen innehåller mer konstnärliga studier och mindre teknik än andra arkitektutbildningar. Exempel på kurser är ergonomi och belysning.

På HDK (Högskolan för Design och Konsthantverk) i Göteborg finns en mer allmän design-utbildning där man kan välja att inrikta sig mot rumsgestaltning och inredningsarkitektur.

Yrket

Inredningsarkitekter arbetar med rumsutformning och rumsfunktioner. Någon skarp gräns mellan den projekterande arkitektens och inredningsarkitektens arbetsuppgifter finns inte. Ofta samarbetar de i samma projekt men i olika skalor. Inredningsarkitektens arbete berör bland annat akustik, belysning, materialkunskap och utformning av offentliga miljöer.

En del inredningsarkitekter formger möbler, men få kan försörja sig på det. De flesta kombinerar det arbetet med att rita inredningar.

Inredningsarkitekter kan också arbeta som projektledare, förvaltare och upphandlare. Det finns omkring 800 inredningsarkitekter i Sverige, närmare hälften driver egen verksamhet. Övriga arbetar som anställda i arkitekt- eller inredningsarkitektföretag. Bara ett fåtal är kommunalt eller statligt anställda.