Strategisk översiktsplanerare till expansiva Sundbyberg - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

3 Dec 2018

Du har öga för detaljer. Och kan se helheten. Precis som vi.

Sundbyberg utvecklas nu till en än mer attraktiv stad och lockar såväl människor som företag. Spännande projekt finns det gott om! Stort fokus ligger på stadsutvecklingsprojekten i centrala Sundbyberg, Rissne, Hallonbergen-Ör, Ursvik och vid Enköpingsvägen. Sundbyberg är Sveriges mest tätbefolkade kommun och samtidigt minst till ytan. Ändå har vi relativt stora friområden och obebyggd mark. Vårt läge och storlek gör mellankommunal och regional planering extra viktig.

Som översiktsplanerare hos oss är det viktigt att jobba utifrån ett helhetsperspektiv där stor vikt läggs vid platsens förutsättningar, hållbarhet och stadsgestaltning. Vi arbetar med det gemensamma målet att skapa en god, attraktiv och väl fungerande stad för våra invånare, besökare och för vårt näringsliv. För detta behöver vi ha en god sammanhållning, arbeta tillsammans och ha en känsla för staden som livsmiljö. Du tillhör Planenheten som har en viktig roll i denna utveckling då vi bland annat ansvarar för översiktsplanering, strategisk landskapsarkitektur, strategisk dagvattenplanering samt för stadens detaljplanering, vilken är indelad i tre delområdesgrupper. Enheten består idag av sexton medarbetare och vi sitter tillsammans med exploateringsenheten och är en del av stadsledningskontoret.

Hos oss kommer du att driva det strategiska översiktsplanearbetet där vi har en ny översiktsplan som ska fungera som ett levande dokument med kompletterande och rullande tillägg som ska prövas med, och sedan implementeras i stadens olika verksamheter. Du kommer att representera staden och delta i mellankommunala och regionala samarbeten, bereda ärenden och remissyttranden till kommunstyrelsen mm. Vårt planeringsarbete innebär ett lagarbete som bedrivs i god samverkan med politiker, tjänstepersoner och övriga aktörer, både internt och externt. För tjänsten är det viktigt att både kunna jobba i team och självständigt.

Vi vill att du har en examen som landskaps- eller planarkitekt, alternativt samhälls- eller fysisk planerare eller annan likvärdig utbildning. Vi förväntar oss att du är en kreativ och lyhörd person som på ett pedagogiskt och professionellt sätt i tal och skrift kan förmedla och presentera komplexa projekt. Du har goda kunskaper om hållbar samhällsutveckling, samhälls- och naturresursplanering samt om plan- och bygglagen och miljöbalken. Du har flerårig erfarenhet av planering och komplexa stadsbyggnadsfrågor samt en god analytisk förmåga. Du har erfarenhet av projektledning, strategiska dokument och arbete med större utredningar. Du är driven och kreativ och åstadkommer resultat med hög kvalitet, du samarbetar med lätthet med andra och är professionell i ditt bemötande. Erfarenhet av att ha att arbetat inom en politiskt styrd organisation är meriterande. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan till den nu aktuella tjänsten behöver inkomma senast den 2 januari, 2019. Intervjuer kan ske löpande under ansökningstiden. Vi tar inte emot ansökningar via e-post utan endast via länken nedan.

Välkommen med din ansökan!

Kontaktpersoner

John Reinbrand

Planchef

08-706 6755

john.reinbrand@sundbyberg.se

Facklig kontaktperson

Nås via kommunens växel

08-706 80 00

Ansök

sundbyberg