Stockholms läns landsting söker två fysiska regionplanerare - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

25 Sep 2017

Vill du arbeta med fysisk regionplanering på en av stockholmsregionens mest spännande arbetsplatser?
Stockholms läns landsting ansvarar för den regionala utvecklingsplaneringen och arbetar för att öka Stockholmsregionens attraktivitet och hållbarhet. Arbetet sker på Tillväxt- och regionplaneförvaltningen (TRF) med drygt 40 medarbetare.

På TRF ligger fokus på hållbar tillväxt och strategisk fysisk planering – att stärka regionens resurser och den livskvalitet regionen kan erbjuda sina invånare, idag och i framtiden. Basen är övergripande markanvändning för att skapa bättre kommunikationer och bostadsförsörjning, stads- och boendemiljöer, hållbara försörjningssystem och för att ge goda förutsättningar för service och näringsliv. Landstinget är genom sina olika verksamheter själv en viktig aktör i regionens långsiktiga utveckling. Vi erbjuder en stimulerande och kreativ miljö med kunniga medarbetare, där vi alla vill göra Stockholmsregionen lite bättre varje dag.

Arbetsuppgifter
Vi söker två nya medarbetare till regionplaneavdelningen, som ansvarar för förvaltningens fysiska regionplanering. Arbetet bygger i hög grad på samverkan med andra lokala, regionala och nationella aktörer. Avdelningens ansvarsområden är fysisk planering i bred bemärkelse, grön-, blå- och bebyggelsestruktur, hållbar markanvändning, stads- och bostadsbyggnad, klimat- och miljöfrågor, demografi, samt resurseffektivitet i samhällsplaneringen. Vi arbetar med metodutveckling och planeringsunderlag för att öka kunskapen om och stärka genomförande av den regionala utvecklingsplaneringen. Det gör vi genom att svara på remisser, medverka i samverkansprocesser och ta fram kunskapsunderlag till nytta för andra aktörer inom samhällsplaneringsområdet. Vi arbetar både med att stärka länets regionala stadskärnor och med att utveckla förhållningssätt till länets landsbygd.
I arbetsuppgifterna ingår även att bearbeta, analysera och presentera fakta och dra slutsatser. Du kommer att föra dialog med andra aktörer och ta fram förslag till politiska beslut.

Kvalifikationer
Du har en utbildning som planeringsarkitekt, arkitekt, samhällsplanerare eller stadsbyggare. Du har förståelse för och erfarenhet av regionala planeringsfrågor och har sannolikt redan god arbetslivserfarenhet. Du bör ha kunskap om kommunal fysisk planering eller andra strategiska planeringsprocesser, likväl som den lagstiftning som gäller för dessa processer. Arbete inom kommunal eller regional planeringsorganisation, eller med sådana frågor, är starkt meriterande. Vi söker minst en person med god erfarenhet inom bostadsplaneringsområdet, och erfarenhet av arbete inom området är också starkt meriterande. Det är en fördel om du har erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation. Du har goda kunskaper i det svenska och det engelska språket och behärskar dessa väl i tal och skrift. Du är van att tala med och inför andra människor.

Personliga egenskaper
Du har god analytisk förmåga, är bra på att se helheten och förmåga att gestalta rumsliga utmaningar både i ord och i bild. Du är bra på att hitta samband och du är lösningsorienterad. Du kan presentera dina slutsatser både muntligt och skriftligt. Du är prestigelös och gillar att arbeta på en avdelning med gemensamma mål och uppdrag.
Du kommer att ha många kontakter och dialog med aktörer både inom landstinget på myndigheter och intresseorganisationer. Du bör därför ha förmåga att skapa goda relationer och ha bred social kompetens. Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Övrigt
Vi har höga ambitioner när det gäller mångsidig kompetensförsörjning och välkomnar därför sökande som kompletterar vår förvaltning avseende jämställdhet och mångfald. Provanställning kan komma att tillämpas.

Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen ”Sök tjänsten”. Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.

Stockholms läns landsting är en av landets största arbetsgivare med ett livsviktigt uppdrag. Vi ger två miljoner invånare en effektiv kollektivtrafik och en god hälso- och sjukvård i landets snabbast växande region. Varje dag, dygnet runt.
http://www.sll.se/

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen verkar för att uppnå en gemensam syn på hur man bäst förvaltar och utvecklar Stockholmsregionens unika tillgångar och styrkor. Förvaltningen arbetar med regionplaneringen och regionala tillväxt- och utvecklingsfrågor i Stockholms län, på uppdrag av tillväxt- och regionplanenämnden. ”Vi är en del av Stockholms läns landsting”

http://www.sll.se/om-landstinget/sa-fungerar-landstinget/forvaltningar/Tillvaxt-och-regionplaneforvaltningen/http://rufs.se/

Sök tjänsten

Sista ansökningsdag: 2017-10-15

Anställningsform
Tillsvidareanställning

Anställningens omfattning
Heltid

Kontakt
Jessica Andersson
avdelningschef
contacticon mobile 070-0028832

Fackliga representanter
Anette Jansson, SACO, 08-123 146 86
Anne-Lie Vestlund, Vision, 08-123 142 80

Referensnummer
147316