Stockholms Arkitektförenings styrelse - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Styrelsen för Stockholm arkitektförening är sammansatt av ledamöter som är medlemmar i Sveriges Arkitekter och utbildade till arkitekt, inredningsarkitekt, landskapsarkitekt och/eller planeringsarkitekt. Styrelsen väljs på årsmöte i mars månad och avsikten är att dess sammansättning ska spegla medlemsfördelningen i lokalföreningen. Föreningen har som regel att ordinarie styrelseledamöter väljs för högst fyra år och styrelseordförande för högst två år. Styrelsen arbetar ideellt men en mindre ersättning utgår till ordföranden, kassör, sekreterare och redaktör. Styrelsen kan också välja att adjungera ledamöter utan rösträtt.

jonas-e_beskuren

Jonas Elding

Jonas Elding, ordförande, Elding Oscarson, A, Arkitekt SAR/MSA, driver tillsammans med Johan Oscarson arkitektkontoret Elding Oscarson i Stockholm. Jonas har varit verksam som arkitekt i 16 år, varav 8 år på SANAA i Tokyo, där han bland annat var handläggande arkitekt för New Museum of Contemporary Art, New York. Jonas har varit examinationsjury vid KTH Arkitekturskolan, kritiker vid bland annat AHO Oslo, NTNU Trondheim och Princeton University, samt håller regelbundet föreläsningar i Sverige och internationellt. Förutom ordförandeskapet i Stockholms Arkitektförening är han juryledamot för Sveriges Arkitekters Villapris. Målet med både kontorsverksamheten och engagemangen är att svensk arkitektur ska bli en stark drivande kraft i den internationella samtidsarkitekturen.


Emilia Hallin, kassör, Sweco architects, arkitekt och samhällsplanerare. Emilia har dubbelexamen, en kandidat i samhällsplanering och en master i Arkitektur. Hon arbetar främst med uppdrag inom stadsbyggnad där frågor om den sociala hållbarheten engagerar henne mest. Hon har genom engagemang och uppdrag i olika organisationer fått möjligheten att arbeta internationellt i mellanöstern och Afrika, utvärderat statliga remisser, bjudit in till konferenser och skaffat sig ett stort nätverk inom och i gränslandet till den arkitektoniska diskusen. Inom Stockholm arkitektförening vill hon bjuda in personer som kan inspirera oss arkitekter och planerare om hur vi kan bidra till ett mer rättvist och uthålligt samhälle.


martin_beskr

Martin Hedenström Ljung

Martin Hedenström Ljung, ElinderSten arkitekter, A, Arkitekt MSA. Martin är verksam arkitekt sedan 2003 och grundare till kontoret Studio Ljung & Ljung, samt designkollektivet Muungano. Han arbetar sedan 2015 på ElinderSten arkitekter och ansvarar för kontorets hållbarhetsarbete. Martin är ordinarie medlem i Stockholms Arkitektförening och har fokus på att bjuda in föreläsare som verkar i den mindre skalan


Frida Rosenberg

Frida Rosenberg

Frida Rosenberg, KTH, A, Arkitekt SAR/MSA arbetar på KTH Arkitektur där hon leder och samordnar arkitekturstudier på avancerad nivå samt doktorerar. Hennes avhandling undersöker relationen mellan teknik, material och samhälle. Hon har publicerat i ibland annat Footprint och LoRes samt som medredaktör för Perspecta 40:Monster och Arkitektur och Modernitet. Tidigare har hon undervisat på Arkitekturskolan, Lunds Universitet och arbetat med småskaliga bostadsprojekt samt stadsbyggnadsprojekt i Norge, USA och Sverige.


Björn Ekelund

Björn Ekelund

Björn Ekelund, redaktör, Sweco, Fysisk Planerare, FP, Arkitekt MSA är lektor i stadsbyggnad vid LTU och verksam som arkitekt och planerare vid Sweco Architects i Stockholm. Han är även redaktör för tidskriften PLAN. Björn har praktiserat i tretton år och arbetar med allt från gestaltning av infrastruktur till stadsutveckling och stadsrums-/stadslivsanalyser i större skala.  I Stockholms Arkitektförening delar han redaktörsrollen med Karin Westermark och driver gärna frågor om arkitekturpolitik och debatter/föreläsningar som banar väg för ifrågasättande och vilja till fördjupning.


Ylva Frid

Ylva Frid

Ylva Frid, ledamot, Tyréns (fd AQ Arkitekter), A, Arkitekt MSA arbetar som arkitekt, främst inom transformation och ombyggnad av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Ylva Frid är även verksam som arkitekturskribent med återkommande uppdrag för Arkitektur, där hon tidigare varit redaktör. Hon är ledamot sedan 2013, och driver gärna frågor om en utökad arkitektroll med hållbarhet, innovativa lösningar och kritiskt förhållningssätt står i fokus. Hon har arrangerat ett flertal föreläsningar med såväl svenska som internationella gäster. 


Olof Grip

Olof Grip

Olof Grip, ledamot, General Architecture Sweden, A, Arkitekt MSA. Olof är utbildad vid KTH och verksam arkitekt sedan 1999. Han är medgrundare till General Architecture, ett kontor inriktad mot husbyggnad, från den enkla bostaden till större byggnader, hittills främst kontor. Olof Grip är ledamot sedan 2013 och har främst arrangerat föreläsningar med praktiserande arkitekter från Sverige och Europa.


Patrick Verhoeven

Patrick Verhoeven

Patrick Verhoeven, ledamot, Mandaworks, Landskapsarkitekt, LA, MSA är stadsplanerare, arkitekt och delägare i Mandaworks. Patrick har 20 års erfarenhet av landskapsarkitektur och stadsplaneuppdrag i olika skalor och komplexitet i såväl Sverige som utomlands. Boende i Sverige sedan 14 år står Patrick stadigt i svensk jord samtidigt som han har en stark kontakt med Nederländerna och deras kännetecknande progressiva och visionsinriktade attityd till god arkitektur. Patrick är också lärare vid KTH i masterprogrammet Sustainable Urban Design and Planning.


Erik Stenberg

Erik Stenberg

Erik Stenberg,ledamot, KTH, A, Arkitekt och lektor vid KTH Arkitekturskolan som forskar om miljonprogrammets byggsystem. Han ansvarar för området Hållbar bostad vid Centrum för hållbart samhällsbyggande (www.chs.kth.se). Under åren 2006-2013 var Erik prefekt på KTH Arkitekturskolan. Han står även bakom Tensta Bomässa 2006 och KTH i Tensta med målet att motverka KTH: s sociala snedrekrytering.


anna-beskuren

Anna Rex

Anna Rex, ledamot, White Arkitekter, A, Arkitekt SAR/MSA har mångårig erfarenhet av stadsplanering, byggnadsprojektering, process- och projektledarskap. Under senare år har Anna främst arbetat med strategisk stadsutveckling och lett stadsutvecklingsprojekt i tidiga skeden med fokus på analys, dialog och stadsrum i en mänsklig skala. Anna är ordniarie ledamot i Stockholms arkitektförening.


Karin Westermark

Karin Westermark

Karin Westermark, redaktör, Karin Westermark Studio, LA, Landskapsarkitekt LAR/MSA. Karin har varit yrkesverksam sedan 2008 som landskapsarkitekt och konstnär. Sedan 2014 driver hon Karin Westermark Studio som verkar i gränslandet mellan konst och arkitektur. Karin är också lärare vid Arkitekturskolan STHLM samt redaktör för Landskap NU! I Stockholms Arkitektförening delar hon redaktörsrollen med Björn Ekelund.


Jesus

Jesús Azpeitia

Jesús Azpeitia, sekreterare, UD Urban Design/KTH, A, Arkitekt SAR/MSA. Jesús har varit verksam som arkitekt i 16 år och har arbetat bl.a.med offentliga byggnader och miljöer, bostäder samt utställningar. Genom hans utbildning och tidigare erfarenheter är han mycket väl orienterad i hållbar utveckling och gestaltning samt i ledarskapsfrågor. Jesús föreläser och undervisar kontinuerligt både i Sverige och internationellt med framgång. Året 2012 blev han årets lärare på KTH. Sedan 2015 är han ledamot i Sveriges Arkitekters utskott för jämställdhet och mångfald.


2012-08-21 Svenska Dagbladet.

Gabriella Gustafson

Gabriella Gustafson, ledamot, TAF Arkitektkontor, Inredningsarkitekt & Möbeldesigner MFA. Gabriella driver tillsammans med Mattias Ståhlbom arkitekt- och designkontoret TAF sedan 2002. Hon är utbildad på Konstfack i Stockholm och på Kunstakademiens arkitekturskola i Köpenhamn. Gabriella arbetar främst med produktformgivning samt med inrednings- & utställningsarkitektur. Gabriella arbetar även återkommande som gästlärare på både Beckmans och Konstfack samt har ett antal juryuppdrag.


Rebecka Tarschys

Rebecka Tarschys

Rebecka Tarschys, adjungerad, journalist, adjungerad styrelsemedlem sedan 2010. Lämnade DN 2002, vid 65, efter 40 år + tre somrars vikariat och ett år på Form. Allmänreporter med intresse för design och arkitektur. Är sedan dess frilansare. Blev uppmanad att ingå i Stockholms Arkitektförenings styrelse när Louise Masriliez var ordförande 2010, trots att jag (till valnämndens förvåning) inte var arkitekt. Är sedan dess kvar i styrelsearbetet och bidrar med personkunskap/sammanhang bakåt och ibland journalistisk otålighet. Själv högst stimulerad av styrelsens medlemmar och SA:s alla inbjudna gäster inom denna icke åldersdiskriminerande yrkeskår.