Staten och kapitalet i samma båt (igen) - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Elisabet Näslund—7 Aug 2014

Förutom åt husguden Virginia Woolf har jag ägnat semestern åt Catharina Thörns och Helena Holgerssons antologi Gentrifiering (Studentlitteratur 2014). Det gav upphov till både aha- och å fan-upplevelser för mig som inte trängt särskilt djupt in i ämnet tidigare.

Vad boken slår fast i exempel efter exempel är hur styrd gentrifieringen är av politiska beslut – såväl genom lagar om avdragsmöjligheter som lokala avtal om hyressättning – och hur politiker och tjänstemän anammar marknadens språk. Här sitter verkligen staten, staden och kapitalet i samma båt.

Allt för att just deras stad ska kunna konkurrera om investeringarna på en global marknad. Och de som ror är både människor på jakt efter bostad, byggbranschens aktörer (inklusive arkitekter) som gärna gör hippa – men kostsamma – hus och media som vill rapportera från ännu ett nytt hett SoHo. Forskarna beskriver dagens gentrifiering som produktions-/utbudsstyrd snarare än konsumtions-/efterfrågestyrd.

Efter gentrifieringen av Haga i Göteborg och Södermalm i Stockholm står nu bland annat Kvillebäcken i Göteborg (som ägnas ett kapitel skrivet av Thörn och Holgersson) på tur. Och snart är det dags för miljonprogramsförorterna. De har många fördelar: ligger nära innerstan, har bra kollektivtrafik och centrum för service.

Den upprustning som krävs i dessa närmare 50 år gamla områden skulle kunna bli så vacker. Om målet är att de som bor där idag ska bo kvar. Då skulle upprustningen ske utan (eller med små) hyreshöjningar, nuvarande närings- och föreningsliv finnas kvar. Inflyttare, de verksamheter och den byggda miljö som adderas gör det på de boendes villkor.

Är upprustning utan gentrifiering möjlig? Självklart. Arkitektkontoret Spridd, till exempel, har utformat en praktisk vision för detta i sitt tävlingsförslag Fittja’s People Palace. Fråga inte om det går. Fråga om viljan finns.

 

Elisabet Näslund jobbar som digital utvecklingsredaktör på Sveriges Arkitekter. Hon är journalist och har bevakat samhällsbyggnadsbranschen sedan 1996.

 

 

 

Skriv kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *