Stafettpinneprojektering lönar sig inte för någon - Sveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Lena Engelbrekt—2 apr 2015

Arkitektens redaktion gör ett viktigt arbete med att granska utvecklingen där arkitekter byts ut under processen. Ett kontor får i uppdrag att ta fram visionen för ett projekt, blir av uppdraget och får se ett färdigt resultat som förvanskat ursprungsidén.

Detta är en oroande utveckling som vi i styrelsen lagt mycket tid på under de senaste mötena. Det säger sig självt att det inte kan leda till ett kvalitativt och fullödigt förverkligande om projekteringen blir en konkurrensutsatt stafettpinne. Kunskap, stolthet, engagemang och energi går förlorad. Det leder till sämre produkt, misstag, merkostnader genom kunskapsförlust, etcetera.

Men att bara klaga leder inte någonvart, heller inte att peka på någon annan och säga ”agera”. De beställare som jobbar med uppstyckade processer gör det för att de anser att det är ekonomiskt lönsamt eller som ett sätt att styra projekteringen. Vi som branschorganisation och ni som företag måste få dem att byta perspektiv genom att tydligt visa att en sammanhållen process, med en arkitekt som får rita igenom ett projekt från idéstadiet till bygghandlingar, inte blir dyrare i slutändan.

Det handlar både om att markera och agera mot byggherrar men också om att vi själva inom kåren måste ta ansvar. Det är inte en utveckling som ändras lätt, men arbetet är igång och Sveriges Arkitekter har ämnet som ett av våra viktigaste fokusområden framöver.

Redan nu kan vi tillsammans åstadkomma en del. Jag föreslår några konkreta åtgärder:

  • Kommunicera var förbundet står och att det är en dålig affär för samtliga inblandade att ta över Som branschorganisation måste vi fortsätta trycka på att det är oetiskt att ta över varandras uppdrag.
  • Syna lagstiftningen kring upphovsrätt. Hur hanterar våra grannländer utvecklingen? Kan vi få stöd genom EU:s lagstiftning?
  • Föra en dialog tillsammans med byggherrarnas och byggentreprenörernas organisationer.
  • Ta en större roll och ett större ansvar för att motverka en utveckling som går mot uppdelning mellan design- och projekterande Till exempel genom att utveckla affären och att ta ett större ansvar i byggprocessen, såsom generalkonsultansvar.
  • Och grunden är förstås att aldrig lämna anbud för färdigprojektering där kollegor redan format visionen!

Jacob Sahlqvist är arkitekt SIR/MSA, SAR/MSA och ordförande i Sveriges Arkitekter.