Solidaritet i offentlig verksamhet - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Museer, myndigheter och andra offentliga organ ägnar stor tid åt att skapa lösningar för flyktingar, nyanlända och utrikesfödda. Här är ett axplock.

Anpassade krav för tillfälliga anläggningsboenden

Näringsdepartementet föreslår lättnader för de tekniska egenskapskraven vid tillfälliga bygglov för anläggningsboenden. Sveriges Arkitekter har svarat på remissen. Läs yttrandet

Information från Boverket

Boverket har öppnat en e-postadress där kommuner och länsstyrelser har möjlighet att ställa frågor kring plan- och bygglagen, PBL, och Boverkets byggregler, BBR, med anledning av den uppkomna flyktingsituationen. Läs mer

Bostadsutställning på ArkDes

ArkDes öppnar en stor bostadsutställning i mars 2016. En del av utställningen kommer att handla om bostäder till flyktingar. Sveriges Arkitekter diskuterar med ArkDes om att genomföra en workshopserie på detta tema som ska ske på flera platser i landet.

I samband med bostadsutställningen genomför ArkDes en open call för att få idéer eller projekt som visar framtida eller samtida bostadsprojekt – av svenska arkitekter i Sverige eller utomlands. Skicka in din bild och en beskrivande text till bostad@arkdes.se senast den 13 december.

Svenska kyrkans flyktingarbeteHär hittar du goda exempel och får tips om hur du kan engagera dig.

Genom Röda Korset kan du stödja eller engagera dig i flyktingarbete. De är huvudman för Kompis Sverige som matchar ihop nyanlända med bofasta svenskar.  

 

Mer information och frågor, kontakta Katarina O Cofaigh på Sveriges Arkitekter