Solidaritet i branschen - Sveriges Arkitekter

Företag och organisationer jobbar på olika sätt för att underlätta för flyktingar samt nyanlända och utrikesfödda arkitekter. Här samlar vi exempel som inspirerar och hjälper den som vill engagera sig.

Gå med i Facebookgruppen Newly arrived Architects in Sweden!

Facebookgruppen Architects Reconnected vill skapa ett nätverk för nyanlända arkitekter med särskilt fokus på syriska flyktingar. En grupp masterstudenter på KTH står bakom gruppen.

Tävling: Hemlös

Tävlingen Hemlös anordnades på initiativ av Arkitekter utan gränser, ASF Sverige i samarbete med Stockholms Stadsmission, Stockholms stad och Sveriges Arkitekter.
Tävlingens syfte har varit att lyfta diskussionen från att enbart debattera orsakerna till bostadsbrist och hemlöshet till att uppmuntra till att utveckla metoder, strategier och konkreta projektidéer för att förbättra situationen i praktiken för de människor som inte har ett eget hem. Läs mer 

Tävling: From Border to Home

Housing solutions for asylum-seekers. Finska arkitektmuseet arrangerar tillsammans med den finska arkitektföreningen SAFA en tävling om tillfälliga bostäder för asylsökande. Bidragen är utvalda och visas på Venedigbiennalen i maj. Läs mer 

Zamarit

Zamarit grundades som ett sidoprojekt den 5 september 2015 av Michael Matèrn, som ett litet försök att på något sätt hjälpa till att lösa den svåra humanitära utmaningen som vi står inför på ett större plan. Initiativet befinner sig i ett tidigt skede och är privat finansierat.

Michael har en bakgrund från reklam- och IT-branschen på 90-talet men arbetar idag, förutom med Zamarit, huvudsakligen som arkitekt på ÅWL Arkitekter med fokus på att lösa bostadsbristen för unga och med värdeskapande samhällsutveckling.

”Visionen om Zamarit, tak över huvudet och integration på riktigt, kommer bara att kunna realiseras om vi gör det tillsammans – välkomnande bostadsuthyrare, godhjärtade samarbetspartners och lösningsorienterade tjänstemän – fler Samariter!” Läs mer

Utopia: upprop för flyktingar

Den akuta situationen föranledde Utopia arkitekter att starta ett upprop i september. Uppropet inspirerade arkitektkontoren att samla ihop drygt två miljoner kronor. Sveriges Arkitekter skänkte 50 000 kronor till UNHCR och sökte inspirera de nordiska arkitektorganisationerna och Saco till motsvarande upprop.

Mer information och frågor, kontakta Katarina O Cofaigh på Sveriges Arkitekter


Fler insatser


HSB Göta erbjuder nyanlända praktikjobb

Som en del i HSB:s övergripande ambition att skapa 250 praktikplatser och ingångsjobb för nyanlända tar HSB Göta emot åtta nyanlända som praktiserar inom fastighetsskötsel. Projektet har sin bas i…