Slutar inte tjata om kunskap och kunnande - Sveriges Arkitekter

Johanna Strömbäck—26 sep 2014

Skäms lite över att jag inte hunnit skriva mer i bloggen. Att både hinna producera och kommunicera är ett ständigt dilemma. Som att stå på mitten av ett gungbräde och försöka hålla balansen. Det går knappt, om en inte samtidigt håller andan. (Måste jag välja vinner produktionen över kommunikationen – att basunera ut budskap utan att ha rejält med substans under har aldrig varit intressant, enligt min mening. Och substans tar tid – det är något en bara måste hacka i sig)

Det senaste året har Arkus bidragit till studier och publiceringar inom bland annat följande områden: klokt omhändertagande av miljonprogram, beställares och arkitekters syn på arkitektens roll, innovationsupphandling, bostadsbristen i Stockholm, fallgropar när det gäller medborgardialoger, energieffektivitet kopplat till verksamhet och pedagogik i förskolor, den negativa utvecklingen när det gäller skolgårdar, sociala faktorer – vad är det och hur kan arkitekter jobba med utgångspunkt från dessa?

Det var bara några av de områden som vi engagerat oss i, i betydelsen att vi stöttat en studie och bidragit till publicering.

Utöver det har tolv förstudier just rullat igång, som finansieras av Arkus, ARQ och Richertska tillsammans – inom området hållbar stadsutveckling. Studierna syftar till att lägga grunden för kommunikation med forskningsfinansiärer om att skapa och medverka i större forskningsprogram. Praktik behöver kopplas till teori. Det är lättare sagt än gjort – men jag är övertygad om att det behövs en ökad koppling mellan dessa olika ”ben” ute på fältet, där miljöer planeras och byggs. Läs mer om studierna under AAR­_2014 på arkus.se.

Medlemmarna i Arkus finansierar studier som hela branschen kan ta del av. Den som engagerar sig i en studie höjer sin kompetens – och kompetens betyder mer och mer, i alla branscher. Jag skulle säga att vi ligger efter när det gäller substans i arkitekturen. Det räcker inte med nytt och spännande eller flaschiga fasader på bild. Om vi med ett hyfsat samvete ska kunna lämna över den här planeten till våra barn och andra i framtida generationer har vi ett ansvar att ta, för de resultat vi är med om att skapa.

Att verkligen veta hur floder av dagvatten ska tas om hand, vilka effekter som vindar och kyla har på den byggda miljön, när tät bebyggelse blir för tät och varför, hur en håller liv i grönska på fasader i kallt klimat, hur en familj på 5 personer ska kunna leva på 80 m2, vilka effekter höga hus för med sig – allt det här och mycket mer är saker vi som arkitekter behöver kunna något om, om vi laborerar med bilder som beskriver sådana visioner. Annars är vi inte trovärdiga.

Att bygga kunskap är inte särskilt glamoröst. Det är slitsamt och tar tid. Och i kunskapsarbete är det viktigare att sträva efter korrekthet och ärlighet, än att komma upp med säljande oneliners. Ofta känns det hela tröstlöst under tiden, inte minst eftersom hen eller de som skriver oftast har ett kvalificerat konsultuppdrag att sköta samtidigt. En annan sak med kunskap är att det alltid är ett teamwork, att bra kunskap innebär öppenhet och cred till de referenser som en bygger vidare på. Inget för den som söker en egotrip alltså. (Och – om jag ska vara ärlig – hur tröttsamt känns det inte med någons ansikte på en bok, eller böcker som egentligen är marknadsföring och inte kunskap? Det verkligt intressanta är ju faktiskt innehållet i det som sägs, och vad det i förlängningen kan leda till)

Belöningen slutligen är vetskapen om att en har ansträngt sig att tänka till på djupet kring hur byggd miljö kan bli lite bättre. I funktion såväl som i uttryck och tilltal. Och i den bästa av världar kommer kunskapen till nytta ute i praktiska livet, blir till kunnande och är så användbar att den håller att bygga vidare på.

I Arkus gnetar vi vidare. Och har du av någon anledning inte koll på var vi finns, vad vi gör, vad som skrivs, vilka som skriver och vilka som finansierar så är du välkommen in till arkus.se eller ring oss och fråga – tel numret är 08-678 05 85. Eller kom upp och hälsa på. Vi sitter på Drottninggatan 33, tillsammans med Byggherrarna och IQ Samhällsbyggnad med flera.

Välkommen!