Lokalstyrelsen SLU Alnarp - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter
Foto: Turid Landström Petersen. (Från vänster: Beata Willeborn, Johan Hultman, Oskar Widmark, Maria Lundvik, Kajsa Andén, Therese Montelius, Johanna Rosander, Karolina Brandt, Helga Eknor, Emma Carlström, Tuva Hardorp).

Foto: Turid Landström Petersen. (Från vänster: Beata Willeborn, Johan Hultman, Oskar Widmark, Maria Lundvik, Kajsa Andén, Therese Montelius, Johanna Rosander, Karolina Brandt, Helga Eknor, Emma Carlström, Tuva Hardorp).

Studenterna på Landskapsarkitektprogrammet vid SLU Alnarp tycker om det levande växtmaterialet och läser en bred kombination av teoretiska kurser under sin kandidat. Kurserna varvas med projektarbeten där de använder sina kunskaper i verklighetsförankrade uppgifter. De två avslutande åren fördjupar de sig inom design eller planering genom projektarbeten och kurser i teori och metod.

Arkitektstudenternas lokalstyrelsen har ett väl utvecklat samarbete med landskapsarkitektstudenter vid SLU Ultuna och arkitektstudenter vid LTH i Lund då de bland annat anordnat träffar och workshops ihop. Detta för att skapa utbyta kreativa ideér och för att skapa goda relationer mellan de olika skolornas studenter.

Josefin Ågren, lokalordförande Alnarp