Debattartikel: Skolmiljön är viktigare än energibesparing - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Den nya regeringen satsar enligt budgetförslaget en miljard kronor på skolrenoveringar. Utbildningsminister Gustav Fridolin berättar att miljardsatsningen ska användas till att förbättra arbetsmiljön och effektivisera energianvändningen. Gott så. Men det är inte bara bullerdämpning och värmeväxlare som gör att eleverna trivs och presterar bra. Det är istället ett helhetsperspektiv på den lärande miljön – där energieffektiva lokaler ingår som en av flera byggstenar.

Förutsättningarna för en fysiskt och psykosocialt god arbetsmiljö avgörs på arkitekternas ritbord, i en bra dialog med alla brukare – elever, lärare, skolpersonal – och i beställarens ambitioner. I våra nordiska grannländer byggs många nya skolor som stöder en förändrad och förbättrad pedagogik. Med hjälp av arkitekturen skapar man i Finland skolmiljöer som ökar trygghet och minimerar mobbningsmöjligheter.

Läs förbundsdirektör Tobias Olssons och Sveriges Elevkårers ordförande Mattias Hallbergs debattartikel i Expressen den 4 november här