Skilj på arkitektur och form/design - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Tobias Olsson—24 Feb 2016

Jag jobbar just nu intensivt med att skriva Sveriges Arkitekters remissvar på utredningen Gestaltad Livsmiljö. Något som tar längre tid än förväntat eftersom jag lyssnar in många olika perspektiv och åsikter från medlemmar och andra i branschen. De viktigaste ståndpunkterna i vårt svar kommer här:

Samhället står inför stora utmaningar, inte minst bostadsbrist och klimathot. FN:s nya globala mål och överenskommelsen från COP 21 visar vägen framåt, som är både komplex och full med utmaningar. Här är arkitekturen en av lösningarna och en arkitekturpolitik en av strategierna för att möta dessa utmaningar. Arkitekturpolitiken är en angelägen fråga för alla och inte bara för arkitekten och genom att tänka och styra i termer av hållbar livsmiljö när vi bygger våra städer kommer vi kunna undvika misstag som kostar pengar och som vållar problem långsiktigt.

Sveriges Arkitekter är positiv till utredningen och dess förslag i helhet. Det är ett förtjänstfullt arbete att lyfta fram de olika behov som finns idag för att kunna möjliggöra bättre förutsättningar för arkitektur, form och design – en stor del av vår gemensamma livsmiljö.

Sveriges Arkitekter väljer dock, i kontrast mot utredningens direktiv, att inte behandla arkitektur, form och design som ett samlat politikområde. Även om arkitektur, form och design passar väl ihop i kulturpolitiska frågor så skiljer de sig åt markant som näringar betraktat och politiken kring den byggda miljön, det vill säga arkitekturpolitiken, kräver ett eget område. Därmed drar Sveriges Arkitekter andra slutsatser än utredningen och lämnar på några områden andra förslag.

 • Vi tillstyrker i stort de nya målen, men vidare arbete behöver göras för att implementera och samordna dem med övriga mål.
 • Vi föreslår att Arkdes inte ombildas till en ny myndighet för gestaltad livsmiljö.
 • Arkdes förblir istället intakt men med ny instruktion, med fokus även på rådgivning och ny regional struktur för den publika verksamheten.
 • Istället för en ny myndighet får Boverket uppdraget kring arkitekturen.
 • På Boverket tillsätts den så kallade riksarkitekten (istället för på Statens fastighetsverk) för att leda det uppdraget.
 • Riksarkitekten projektleder även myndighetens plattform för hållbar stadsutveckling, som är ett samarbete mellan Boverket, Trafikverket, Tillväxtverket, Naturvårdsverket och Energimyndigheten.
 • Riksarkitekten ingår också i den samverkansgrupp som finns mellan statliga myndigheter som agerar byggherrar.
 • Riksarkitekten ska samarbeta med länsarkitekterna (planchefer på länsstyrelserna) och med stadsarkitekterna.
 • Den föreslagna fonden är av central betydelse och finansiering behöver lösas.
 • Vi tillstyrker i stort resten av utredningens förslag och bedömningar kring forskning, grundutbildning, offentlig upphandling, Wild card, export, internationalisering, kommunernas roll med mera, men med förstärkningar och konkretiseringar.

Tobias Olsson är förbundsdirektör på Sveriges Arkitekter

Läs utredningen Gestaltad Livsmiljö

Kommentarer

 • Emilie Wieslander
  februari 29, 2016 — 11:29 f m

  "•Riksarkitekten ska samarbeta med länsarkitekterna (planchefer på länsstyrelserna) och med stadsarkitekterna." Ursäkta men landskapsarkitektur och planarkitektur då? Att säga att RA skall samarbeta med stadsarkitekterna men inte med tex planchefer, stadsträdgårdsmästare etc motsvarande befattningar är att förutsätta att 1) Den kommunala strukturen är likadan överallt -vilket inte är sant 2) Att förutsätta att stadsarkitekten är överordnad planchef och stadsträdgårdsmästare (och/eller motsvarande befattningar) -vilket inte alltid är fallet 3) Att stadsarkitekten har fullgod kompetens inom alla arkitekturens områden -vilket oftast inte är fallet. Börjar bli trött på att Sveriges arkitekter uttalar sig på alla arkitekters vägnar och samtidigt så ofta utesluter stora delar av arkitektkåren/ förminskar kunskapen hos dem som är "icke-husarkitekter".

  • Tobias Olsson
   februari 29, 2016 — 12:12 e m

   Hej Emilie! Tack för din kommentar. Några klargöranden. När vi använder ordet arkitekt så menar vi alla sorters arkitekter och när vi pratar om arkitektur om alla sorters arkitektur. En arkitekt kan alltså vara landskapsarkitekt eller planeringsarkitekt precis som arkitektur kan syfta på landskap eller planering. Boverket och länsstyrelserna ska förstås samarbeta med alla möjliga sorters kompetenser på inte minst kommunerna. Poängen med förslaget vi lägger är att hitta ett sätt att "institutionalisera arkitektkompetensen i offentlig styrning och förvaltning" - dvs hitta ett långsiktigt system där den viktiga arkitektkompetensen inte hela tiden kan puffas åt sidan. En riksarkitekt behöver förstås samarbete med en mängd olika professioner och kompetenser, men vi försöker förutom det föreslå ett system. Det gör vi också delvis på grund av, som du påpekar, att systemet inte finns överallt i dag och tyvärr kan vara på väg bort om vi inte gör något. Stadsarkitektrollen ser olika ut i den mån den finns kvar. Den är sällan överordnad planchef/stadsbyggnadsdirektör mm i dag. Men det är ett sätt för den kommunala sidan att ha en given kanal till den regionala och nationella nivån och vice versa. Sen är ju inte stadsarkitektrollen i sig hela lösningen. Som du skriver finns en mängd olika yrkesroller som är extremt viktiga, men som är svårare att "institutionalisera". Stadsarkitektens kompetenser ser ju olika ut. Beroende på profession, yrkesbakgrund osv. Det är svårt att föreskriva på något sätt hur kompetensen ska se ut i detalj. Jag tror det är viktigt långsiktigt att vi kan säkerställa att arkitektkompetensen finns centralt på kommunerna tex. Det är verkligen inte vår menig att förminska kunskapen hos dem som är annat än husarkitekter, tvärtom försöker vi vara väldigt noga med just det i vår kommunikation. Det är tråkigt att du trots det upplever det på det sättet och det är något vi får ta till oss. /Tobias

Skriv kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *