Sienapriset - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Foto: Nils-Olof Sjöden

Vinnare Sienapriset 2017: Stenpiren
Arkitekt: Sweco Architects
Ur juryns motivering: I Göteborgs fortsatta arbete att göra älven tillgänglig för alla och utveckla stadens rum har det nya resecentrumet vid Stenpiren fått sin tydliga karaktär.

Läs mer om vinnaren här

Sienapriset delas ut sedan 1987 för att främja god utemiljö och tilldelas ett objekt och dess arkitekt. Priset är en hedersutmärkelse i form av diplom samt reliefplakett som sitter på det belönade objektet. Arkitekten bjuds på en tre dagars studieresa till Siena, Italien, med omnejd, tillsammans med juryn och en representant utsedd av sponsorn. Alternativt resmål kan överenskommas.Det belönade objektet ska ha aktualitet. Projektörens prisbelönta huvudinsats bör inte ligga längre bak i tiden än fem år. Objektet ska vara så färdig att det ska uppskattas av allmänheten. Juryn för Sienapriset utses av Sveriges Arkitekters Akademi för landskapsarkitektur. Officiell sponsor för priset är Starka Betongindustrier.

Jurymedlemmar 2017:
Bengt Schibbye, landskapsarkitekt LAR/MSA
Åsa Drougge, landskapsarkitekt LAR/MSA
Maria Sundell Isling, landskapsarkitekt LAR/MSA
Jan Lang, Starka
Erik Simonsen, Cementa
Sekreterare: Elisabet ElfströmTidigare Sienapristagare