Selmas park, andra och tredje pris - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Andra pris TRIPPEL HELIX

trippelhelix_selmaspark

2:a pris 150 000 SEK tilldelas ”TRIPPEL HELIX” för en genomtänkt och tydlig idé med en tidlös parkgestaltning. Förslagsställare: Mareld landskapsarkitekter AB genom Oskar Ivarsson, Fanny Davidsson, David Gough och Linda Sandin.

Hela förslaget


Tredje pris SELMAS PARK – EN RÖRELSE GENOM LANDSKAP

rorelsegenomlandskap

3:e pris 100 000 SEK tilldelas ”SELMAS PARK – EN RÖRELSE GENOM LANDSKAP” för ett djärvt och nytänkande förslag som visar en spännande gradient mellan stad och natur och natur och stad. Förslagsställare: Kragh&Berglund genom Kerstin Fogh Harboe, Anna Katrine Jensen, Ida Kirkegaard Christensen, Ana Rita Fernandes, Jonas Berglund, Hans Kragh och Maria Höök.

Hela förslaget

Tillbaka till Selmas Park – Framtidens park