SAVGs arkitekturpris år 2017 - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Sveriges Arkitekter Västra Götalands arkitekturpris syftar till att stimulera diskussionen om arkitektur såväl inom branschen som hos allmänheten. Den delas ut till ett byggnadsverk eller en grupp byggnader som uppförts inom föreningens geografiska område, Västra Götalandsregionen, och är resultat av ett gott arkitektarbete. Mer om tidigare vinnare och nominerade läs här.

Priset avser byggnader färdigställda under åren 2015-2016. Prisnominerade objekt har annonserats under våren 2017 och prisutdelning sker under hösten.

Prisets jury för åren 2015-2018 består av Per Bornstein (Bornstein Lyckefors Arkitekter), Mia Edström (Göteborgs stads stadsbyggnadskontor) och Mattias Gunneflo (Malmström Edström arkitekter och ingenjörer), juryns ordförande.