Hedersuppdrag - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Sveriges Arkitekter Västra Götaland tilldelar följande hedersuppdrag:

– tre stycken ledamöter i jury för SAVGs arkitekturpris,  mandatperioden är fyra år.
Jury för prisutdelningar åren 2015 och 2017 består av Per Bornstein, Mia Edström och Mattias Gunneflo (juryns ordförande). Tidigare juryledamöter finns att hitta här.

– en ledamot i Wernstedtska prisfondens jury (så kallade Wernstedtsskissen). Mandatperioden är ett år.
SAVG representant för år 2016 (omval) är Malin Michaelson, arkitekt verksam vid Stadsdelsförvaltningen Centrum/Göteborgs stad. Tidigare representanter har bland annat varit Andrea Hulting (2012 – 2014), Gunilla Linde Bjur (2009 – 2011), Beate Hölmebakk (2006 – 2007), Sven Magnus Sjögren (2003 – 2005).
Läs mer om vinnarna av priset åren 20132014 och 2015.

– styrelseledamot och dennes suppleant i Wernstedtska stipendiestiftelsen. Mandatperioden är tre år.
För mandatperioden 2015-2017 är Agneta Hammer styrelseledamot,  hennes suppleant är Anders Holmer. Tidigare ledamöter var bland annat Joran Bellman (2003 – 2005), Sven Magnus Sjögren (2008-2014). Suppleanterna har bland annat varit Anders Svensson (2008- 2014) och Sven Magnus Sjögren (2003 -2007)

– en ledamot Wernstedtska stipendiestiftelsens rådgivande nämnd. Mandatperioden är ett år.
SAVG representant för år 2016 är Ulla Antonsson, arkitekt verksam på White arkitekter. Tidigare ledamöter var bland annat Håkan Lindqvist (2003), Bibbi Olsson (2005-2007) och Peter Hulting (2008 – 2015).