Sankt Kors Fastighets AB i Linköping - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Sankt Kors Fastighets AB i Linköping genomför en ramavtalsupphandling. I förfrågan finns ett antal oklarheter och det görs omotiverade avsteg från ABK 09. Sveriges Arkitekter har tillskrivit bolaget och framfört synpunkter.

Läs brevet nedan.

Kontaktperson Sveriges Arkitekter: Rita Georgiadis

Sveriges Arkitekters brev till Sankt Kors Fastighets AB 2015-03-20

Uppdatering 2015-04-10: Sankt Kors Fastighets AB i Linköping har genomfört revideringar av förfrågningsunderlaget, se svar och revideringar nedan…

Sankt Kors Fastighets svar till Sveriges Arkitekter 2015-04-07

Revidering av förfrågningsunderlag 2015-04-07