Samtal om arkitekturpriser 2016 - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

De nya och gamla juryerna i Kasper Salin- respektive Bostadsprisjuryerna inledde årets juryarbete genom samtal med Sveriges Arkitekters akademi för arkitektur. På frågan vad den viktigaste förutsättningen är för att ett projekt ska kunna få ett pris svarar juryerna samstämmigt:

Engagemanget hos beställare och arkitekt är utan tvivel absolut avgörande för ett projekts arkitektoniska kvalitet. Man kan skapa bra arkitektur med liten budget, på krångliga platser och inom omöjliga program, men utan engagemang går det inte.

Båda juryerna brukar börja med en lista på ungefär 60 projekt som arkitekter och beställare föreslagit. Ofta kompletterar jurymedlemmarna listan med projekt som de själva vaskat fram. Juryerna besöker ett tjugotal projekt var över hela landet.

– Det är alltid lite osäkert att välja bort ett projekt som man inte har besökt. När vi väl varit på plats och träffat både arkitekt och byggherre brukar juryn vara ganska enig om projektets kvaliteter, säger Henrik Rundquist, sammankallande i Kasper Salinprisjuryn 2016.

Hur kommer juryn fram till vilka projekt som ska belönas? Avgörande är förstås tid och diskussioner. I Kasper Salinprisjuryn böljade diskussionerna fram och tillbaka. Många olika aspekter kommer upp i diskussionerna och analyseras på olika sätt – det är en metod för att kunna komma fram till en gemensam mening.

– Vi har försökt oss på ett excelark, men det gick sådär, säger Jonas Olsson i Bostadsprisjuryn.

Man ska bedöma många olika aspekter. Just nu är en viktig aspekt för båda juryerna vad projekten tillför sin plats eller sin omgivning.

– Bostadsarkitekturen är ju ganska likartad och premisserna är kända. Vi bemödade oss om att hitta projekt som gav något tillbaka till sitt sammanhang. Det var viktigt att projekten också skapade sociala rum, säger Sanna Hederus i Bostadsprisjuryn.

Båda juryerna menar att man kan se olikheter runt om i landet. Det är tydligt att de mindre kommunerna runt om i landet just nu har höga ambitioner både när det gäller det offentligt byggda och allmännyttan. I bostadsarkitekturen kan man också se skillnader mellan de tre storstäderna. I Stockholm är det snyggt men inte alltid så mycket mer, i Malmö kanske det inte är så snyggt men bostadsarkitekturen har andra starka karaktärsdrag. Göteborg har nog den minst karaktäristiska bostadsarkitekturen. Det är svårt att säga varför.

Juryerna vill gärna premiera ny arkitektur – men det är en risk att premiera ett projekt som ännu inte används fullt ut.

– En byggnad kan vara för passiv när den inte är tagen i bruk, säger Bolle Tham.

Katarina Bonnevier i Bostadsprisjuryn tycker att det är fantastiskt att kunna besöka de boende i de aktuella projekten:

– De bor ju där – viktigt att se hur man kan skapa hem av bostaden. Det var många hem som var stylade, det var intressant att se hur de försöker följa arkitektens intention. I andra hem hade de helt rockat loss från intentionen, det var intressant det också.

Juryledamöterna betonar att arbetet är både roligt och givande – det är sällan de i vardagen har så mycket tid att diskutera arkitektur på ett så djupt sätt. De projekt juryerna lyfter fram som förebilder är ju viktiga både för arkitekterna och arkitekturen – ett juryarbete är ett stort ansvar.

Katarina O Cofaigh

Nominerade till Kasper Salin-priset 2015

Nominerade till Kasper Salin-priset 2015

Nominerade till Bostadspriset 2015

Nominerade till Bostadspriset 2015

Samtalen ägde rum den 8 februari 2016 på Sveriges Arkitekters kansli i Stockholm.

Deltagare i Bostadsprissamtalet: Sanna Hederus, Katarina Bonnevier, Cord Siegel, Per Johanson, Rahel Belatchew, Jonas Olsson, Håkan Trygged

Deltagare i Kasper Salinprissamtalet: Henrik Rundquist, Bolle Tham, Petra Gipp, Magnus Månsson, Björn Siesjö, Ewa Westermark.

Deltagare från akademin för arkitektur som utser ledamöter i de båda juryerna: Edvin Bylander, Jonas Edblad, Anders C Eriksson, Nazdar Ghalali, Erik Kampmann, Emina Kovacic, Stina Olofsson, Katarina Rundgren

Deltagare från kansliet: Katarina O Cofaigh, Tove Wallsten, Julia Hertzell och Karin Hammarskiöld