Ny styrelse för Sveriges Arkitekter Gävle-Dala - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Hej!

Under april månad hölls ett årsmöte under vilket en ny styrelse tillsattes. Styrelsen består av följande personer:

Styrelseledamöter

  • Felicia Minicz arkitekt MSA (Ordförande)
  • Stefan Harestad LAR/MSA (Vice ordförande)
  • Nicklas Westin inredningsarkitekt MSA (Kassör)
  • Natasha Kalacun landskapsarkitekt MSA
  • Åsa Andersson LAR/MSA
  • Bashir Hajo SAR/MSA

Suppleanter

  • Helena Kozak A/MSA
  • Ylva af Kleen SAR/MSA
  • Yvonne Seger SAR/MSA
  • Tina Ljunggren SAR/MSA