Representanter under 2017-2018 i Akademin för kulturmiljö - Sveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter


Landskapsarkitekt MSA Nico van Gelderen, ordförande, Nyréns arkitektkontor
nico.vangelderen@nyrens.se


Arkitekt SAR/MSA Kerstin Barup, professor vid bebyggelsevård, LTH
kerstin@barupedstrom.se


Arkitekt SAR/MSA Thordis Arrhenius, universitetslektor i arkitekturens teori och metod, KTH
thordis.arrhenius@arch.kth.se


Martin Rörby, arkitekturhistoriker
martin.rorby@icloud.com

Landskapsarkitekt LAR/MSA Johan Bergkvist, nationell samordnare för kulturmiljö på Trafikverket
johan.bergkvist@trafikverket.se

Arkitekt SAR/MSA Erik Wikerstål, Tengbom
erik.wikerstal@tengbom.se

Arkitekt SAR/MSA Emma Nilsson, Blick Arkitektur
emma@blickark.se

Arkitekt MSA Alexandru Babos, stadsantikvarie Linköping kommun
alexandru.babos@linkoping.se