Rapport från IFLA Europe generalförsamling 2017 - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Den 2-4:e juni genomfördes IFLA Europes generalförsamling i Budapest. Som representant från Sveriges Arkitekter och Akademin för landskapsarkitekter deltog Johan Folkesson. Protokollet från generalförsamlingen kommer att publiceras på IFLA Europes hemsida. Nedan följer en sammanfattande rapport som tar upp några punkter från helgen som kan vara av intresse för landskapsarkitekter verksamma i Sverige.

Generalförsamlingen inledde med studiebesök anordnat av den rumänska organisationen för landskapsarkitektur, ASOP . Deltagarna kunde välja på en av sex förberedda guidade vandringar: City history, The Communist Bucharest, The Bourgeois city, Urban Ecosystems in central areas, Calea Victoriei and Historical gardens. Både guiderna och programmen var väl förberedda och det går att ladda ner broschyrer för varje studiebesök på ASOP:s hemsida.

Mötets öppnande startar alltid med en presentation av Pecha Kucha-format från varje land som deltar på mötet. Den svenska presentationen fokuserade på den nyliga utgivna publikationen Landskap NU och de projekt som på olika sätt relaterade till generalförsamlingens tema. Många av de andra presentationerna handlade om nationers territoriella gränser. Den rådande situationen i världen där många människor flyr sina hem, samtidigt som länder, regioner och organisationer arbetar aktivt för att stänga sina gränser, blev påtagligt närvarande. De flesta Pecha Kucha presentationer går att ladda ner på IFLA:s hemsida.

De inledande samtalen kretsade mycket kring vad flera länder beskriver som en konflikt mellan arkitekter och landskapsarkitekter. Flera länder påtalade sin oro om samarbete mellan yrkena kan hota landskapsprofessionen. Här lyftes Sveriges Arkitekter däremot fram som ett gott exempel på hur det går att skapa en gemensam plattform som lyfter branschen i stort. Samtidigt har nyligen IFLA och arkitekternas motsvarighet UIA tagit fram ett avtal på global nivå som uppmanas att främja det nationella samarbetet.

IFLA Europe har nyligen startat en kanal på YouTube. Bland annat kan man se en kortare dokumentär om den franska landskapsarkitekten Michel Corajoud, som gick bort 2014. Dokumentären fokuserar kring hans design metodik och vikten av att kunna hantera varje steg av gestaltningen. Se dokumentären här

Studentorganisationen ELASA är ett brett europeiskt nätverk för er som är studenter på landskapsarkitekturprogrammet på SLU. Förutom att sprida relevant information via deras nyhetsbrev anordnar de även två träffar per år i något europeiskt land. På ELASAs hemsida (http://elasa.org/) kan du bland annat anmäla dig till nyhetsbrevet och läsa om organisationens olika aktiviteter.

IFLA Europes medlemsdatabas är ett relativt nytt sätt att skapa närverk inom det europeiska förbundet. Den svenska närvaron i databasen är däremot svag och alla medlemmar uppmanas att skriva in sig.

IFLA Europe har idag två sponsorsamarbeten som är länkade till tematiserade projekt. Under kommande år letar IFLA efter att utöka samarbetet och söker efter företag inom sektorerna lek, ljus och hårdgjorda material. Det går att läsa mer om möjligheterna till samarbete här och man kan kontakta secretariat@iflaeurope.eu för frågor kring detta.

En av de nuvarande sponsorerna, Van der Berk, presenterade sin nya hemsida som säkert kommer att hjälpa många landskapsarkitekter. Enkelt att skapa ett konto och spara information på sin profil samt att hitta fakta om både teknik och vegetation.

I början av 2017 startades ett samarbete mellan de olika länderna kring Östersjön – Baltic Sea Region landscape architecture group. I samband med generalförsamlingen blev Sverige en officiell deltagare i gruppen. Nästa möte hålls i november och följs av tre möten under 2018.

Mellan 16-26 oktober 2017 anordnas World Design Summit i Montréal. (www.worlddesignsummit.com) Som en av åtta designdiscipliner är landskapsarkitektur, via IFLA, medarrangörer till ett tio dagars långt symposium med fyra komponenter: seminarium, toppmöten, festival och utställningar. Över 2800 föreläsningar planeras och kategoriseras i sex teman, design for: participation, earth, beauty, sale?, transformation och extreme. IFLAs generalförsamling 2017 kommer även att genomföras här.

Nästa generalförsamling för IFLA Europe sker i London 2018.

Johan Folkesson
IFLA delegat, Sverige
Akademin för landskapsarkitektur, Sveriges Arkitekter