Rådgivning för arkitektuppdrag utomlands - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Som medlem i Sveriges Arkitekter med företag anslutet till Sveriges Arkitekters Företagarservice finns nu möjlighet till rådgivning och konsultation m m när företaget har ett konkret uppdrag utomlands genom ett samarbete mellan Sveriges Arkitekter och Mannheimer Swartling Advokatbyrå.

Samarbetet innebär möjlighet till en timma kostnadsfri telefonrådgivning i frågor som rör internationella avtal för arkitektverksamhet, med förutsättningen att det rör ett konkret uppdrag.

Om ett uppdrag går vidare med ytterligare konsultation, avtalsskrivning m m (dock inte domstolsprocesser eller skiljeförfaranden) gäller ett timarvode om 2 750 kronor (exkl moms). Timarvodet gäller inte om det i särskilda fall blir nödvändigt att anlita extern lokal expertis i ett land. I övrigt gäller Allmänna villkor för Mannheimer Swartling (S 2016:1), www.mannheimerswartling.se.

Mannheimer Swartlings branschgrupp infrastruktur och entreprenad arbetar med bygg- och anläggningsprojekt i Sverige och utomlands. Gruppen biträder klienter i alla juridiska frågor som uppstår i bygg- och anläggningsprojekt.

Mannheimer Swartling bedriver verksamhet vid flera egna utlandskontor runtom i världen och är den svenska advokatbyrå som har den mest internationella prägeln och den största internationella verksamheten och har omfattande verksamhet utomlands med arbete i stora bygg- och anläggningsprojekt. Byrån har erfarenhet av de standardavtal som används i internationella bygg- och anläggningsprojekt, såväl för entreprenörer som för arkitekter och andra konsulter. Byrån arbetar t ex regelbundet med FIDIC White Book och även med helt skräddarsydda avtal och är väl insatt i alla de ansvars- och riskfördelningsfrågor som då måste analyseras.

Om du har ett konkret utlandsuppdrag kan du kontakta Mannheimer Swartling Advokatbyrå enligt följande.

Johan Granehult
Advokat, specialiserad på avtal inom bygg- och anläggningssektorn
Tel: 0709-777 822
E-post: johan.granehult@msa.se

Anders Ingvarson
Advokat, specialiserad på tvister inom bygg- och anläggningssektorn
Tel: 0709-777 895
E-post: anders.ingvarson@msa.se

Ange att det gäller arkitektrådgivning för Sveriges Arkitekters Företagarservice.