Punkthus på p-däck i Säteriområdet, Mölnlycke - Sveriges Arkitekter

Säteriområdet är ett bostadsområde i Mölnlycke med flerfamiljshus var sida om en central mataråtervändsgata med p-däck.
Bostadsområdet ligger inbäddad i vacker natur gränsande till ett naturreservat. Dagligvaruservice saknas och turtätheten med bus är  ej tillfredsställande beroende på att befolkningsunderlaget är för litet.

Genom att ovanpå befintliga p-däck bygga punkthus ökas underlaget för både service och allmänna kommunikationer samtidigt som områdets status höjs. Marknadsföringen kunde se ut så här:

”Vi erbjuder student- och ungdomslägenheter samt attraktivt och bekvämt äldreboende
i vacker natur och endast 15 min med express-buss till/från Korsvägen.
Gångavstånd till Råda Säteri samt bad, fiske, kanot, ridning. Motionsspår, vandringsleder
i Naturreservat och bollplan inpå husknuten. Närhet till golfbana. Lokalbuss
till Mölnlycke centrum.
Inom området finns äldrevård, lågstadieskola, förskola, välsorterad butik, restaurang
och på översta våningen en sky-bar med underbar utsikt över Rådasjön