Laxens hus - Sveriges Arkitekter

Typ av projekt

KOMMERSIELLA LOKALER

Centrum för svenskt laxfiske, laxforskning,  laxodling med interaktivt museum över laxfisket vid Mörrumsån och restaurang.

Laxens hus ritades av Glockgruppen 1991-92 på uppdrag av Domänverket. Huset är uppfört delvis ute i forsarna på platsen av en faluröd gammal kvarn. I souterrängvåningen finns ett fönster delvis under vattenytan mot en laxtrappa i ån. En del av Mörrumsån leds genom byggnaden via ett laxakvarium.

Beställare: Domänverket
Adress: Mörrumsån, Mörrum
Arkitekt: Jonas Glock

Kontor

Glockgruppen arkitekter AB
Läs mer om kontoret

Telefon

08 - 10 18 00