Det är många faktorer som skall stämma för att det skall bli en god interiör miljö. Funktion, ergonomi, logistik, ekonomi, estetik, akustik, ljus, färg, möbler, m m. För att kunna samordna dessa så att de drar åt samma håll, så att miljön blir ett stöd och inte ett hinder för människor, krävs kunskap och erfarenhet. Som utbildad och erfaren inredningsarkitekt kan jag hjälpa er att styra processen mot de mål och visioner som ni har i er verksamhet. Tänkvärt är att det är inte en genomtänkt process som är dyr, det är ett ogenomtänkt resultat som kostar.

Typ av projekt
Övrig offentlig miljö