Hunduddens Träningscenter, Djurgården - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Typ av projekt

KOMMERSIELLA LOKALER

Kaknäs Skjutbana började anläggas på 1860-talet, på mark bestående delvis av uppodlad till äng och delvis ett kärrområde som under 1700-talet dikats ut. 1889-91 byggdes ett boställe åt den underofficer som fungerade som materialförvaltare vid skjutbanan, fanjunkaren, samt förråd och uthus. Bostället beboddes av den ansvarige för skjutbanorna fram till ca 1980, då även skjutbanorna lades ned och området omvandlades till parkmark. Gården präglades efter det av ett alltmer tilltagande förfall.

Då Hunduddens Träningscenters förvärvade fastigheten var byggnadernas exteriörer förhållandevis orörda sedan byggnadstiden, trots vandalisering och förfall. Byggnadernas anpassning till den nya verksamheten med hundträning, café- och restarangverksamhet fordrade inte alltför stora åtgärder.  De tyngsta insatserna gjordes på underhållssidan, både interiört och exteriört, samt med installationer av vatten, el och bergvärme.

 

Kontor

Gremo’s arkitektkontor
Läs mer om kontoret

Telefon

08-204422