Herrgård Hjortsberga nybyggnation i äldre stil - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Typ av projekt

Bostäders utemiljö

Gården är från 1700-talet och har en intressant historia med höga ambitioner för huvudbyggnaden, trädgården och ladugården. Efter att huvudbyggnaden förstörts har vi medverkat vid uppförandet av en ny huvudbyggnad med tillhörande trädgård och trädgårdshus. Målet har varit att skapa en byggnad som kan ersätta den försvunna huvudbyggnaden och samverka med gårdens övriga byggnader samtidigt som en modern, bekväm bostad skapas. Både exteriör och interiör har utrustats med rik detaljering av hög hantverkskvalitet. Flera nya konstverk har integrerats i inredningen.

Hjortsberga Säteri kom tvåa i tävlingen årets byggnad i Södertälje. Med motiveringen:

Pastoral symfoni

På gränsen mellan dröm och verklighet ligger mangårdsbyggnaden som en hägring i det vackra landskapet. Den har alltid stått där, samtidigt är den helt nybyggd. En fri tolkning av egna visioner parade med en kärleksfull arkitekturhistorisk sampling. Mycket väl genomfört i detalj. En vågad och okonventionell kombination av en längtan tillbaka till det förflutna och en framåtblickande modernitet.