Eriksdalsskolan, permakulturträdgård och kretsloppshus - Sveriges Arkitekter

Typ av projekt

ÖVRIGT

Kretsloppshus är ett kombinerat kompost-, höns- och växthus.

Det är integrerat med trädgård och fiskdamm i en permakulturdesign. En lokal livsmedels försörjande mötesplats, som passar i alla sammanhang där människor är beroende av mat, trivsel och skönhet. Sveriges första kretsloppshus gjorde vi i Örebro inför Bo-92. Sedan bl.a. för Jälla Naturbruksgymnasium, Krusbodaskolan i Tyresö och för Torslunda försöksstation på Öland. DN 29/7-01. Du kan beställa kretsloppshuset som snickarbo’, sjöbod, kolonistuga, fritidshus och bostadshus.

Beställare: Eriksdalsskolan
Plats: Södermalm, Stockholm
Arkitekt: Bertil Thermaenius, Dipl. Permakultur Designer

Kontor

Thermaenius Arkitektkontor
Läs mer om kontoret

Telefon

070-493 43 27