Bostäder i Tingshuset. - Sveriges Arkitekter

Tingshuset byggdes ca 1769. Huset användes som tingshus under 1700-talet men inreddes senare till bostäder åt personal på Svartsjö slott. I modernare tid har post och andra verksamheter funnits i huset. Nu byggs bottenvåningen återigen om till bostäder. Detta är ett exempel på för oss typiskt projekt. Att renovera eller bygga om i en äldre byggnad. Att ta hänsyn till de värden som finns och foga in det nya. Från programarbete till besiktning.

Beställare: Statens fastighetsverk
Plats: Svartsjö
Arkitekt: Rebecka Forsberg