Alla Tiders Trähus: Gustavsberg - Sveriges Arkitekter

Typ av projekt

BOSTÄDER

ALLA TIDERS TRÄHUS är en serie gedigna och sunda hus, med lågt energibehov som skräddarsys i storlekar från 35 kvm och uppåt. Detta hus är på 270 kvm. Det har varmgrund, jordrör, eldstäder, vattenbesparande lösningar, ett fyrdelat källsorterande avloppssystem och växthus. I detta projekt utvecklades en modern separerande och vattenbesparande toalett för återvinning av växtnäringsämnen.

Huset är presenterat i bland annat Hus & Hem 12/-93. ALLA TIDERS TRÄHUS byggdes första gången till Bo-87 i Umeå på uppdrag av Träinformation.

ALLA TIDERS TRÄHUS byggs även i skiftesverk, timmer, timberframe, massivträ, putsad kubb, halmbalar eller murverk och kan utformas för självförsörjning på el.

Kontor

Thermaenius Arkitektkontor
Läs mer om kontoret

Telefon

070-493 43 27